www.MOPS.ZGORZELEC.INFO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

 Władze Ośrodka:

Kierownik – mgr Halina Maliwiecka

Za-ca kierownika – mgr Mariola Chwałko

Główny księgowy – mgr Ewa Żuchowska

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Zgorzelec. Został powołany w 1990 r. uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Zgorzelcu, która ustanowiła również statut Ośrodka i określiła jego zadania.  W Ośrodku zatrudnionych jest 34 pracowników z czego 21 osób to pracownicy socjalni, w tym 14 pracowników terenowych.  

Ośrodek jest instytucją polityki społecznej. Należy do sektora usług socjalnych publicznej pomocy społecznej i jest jednym z głównych realizatorów zadań w zakresie pomocy społecznej na szczeblu lokalnym. Swoim zasięgiem działania obejmuje obszar miasta Zgorzelec.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej Ośrodek realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w tym specjalne programy rządowe, zadania własne gminy oraz własne o charakterze obowiązkowym. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw tj. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa  w zakresie dożywiania", ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy pomoc państwa osobom uprawnionym do alimentów.

Działalność naszego Ośrodka wykracza poza zadania ustawowe. Organizujemy  różne akcje, których celem jest integracja społeczności lokalnej i pomoc osobom wymagającym wsparcia społecznego. Włączamy się do wielu przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Zgorzelca, współpracujemy z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta i rozszerzamy ofertę pomocową.

Realizujemy programy/projekty:

 • „Program ograniczania strat i szkód osób z problemem alkoholowym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”;
 • Projekt „Wakacje z MOPS-em”;
 • Projekt „Punkt pośrednictwa sprzętu używanego”;
 • Projekt Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Zgorzelcu; strona projektu: www.projekty.mops.zgorzelec.eu

Organizujemy:

 • Dzień Dziecka;
 • Mikołajki;
 • Wigilię;
 • Akcję opał;
 • Akcję żywność.

 Włączamy się do różnych akcji o zasięgu lokalnym, jak i krajowym np.:

 • Akcja Afganistan;
 • Akcja zeszyt;
 • Akcja kolonie dla dzieci.

Pomoc społeczna jest ukierunkowana na wszelkiego rodzaju działania zmierzające - poprzez pracę socjalną - do przezwyciężenia trudności określonych jako czasowe, własnymi siłami, jedynie przy niewielkim wsparciu finansowym.

Odwiedzin:7796