Komenda Powiatowa Straży Pożarnej

ul. Chrobrego 1, 59-900 Zgorzelec
tel.:(0-75) 77 51 145,...

Urząd Miasta w Zgorzelcu

ul.Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
tel.:+48 75 77 56 600

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu

ul. Poniatowskiego 2, 59- 900 Zgorzelec
tel.:(75) 64 94 900

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu

ul. Daszyńskiego 15
59-900 Zgorzelec
tel.:+48 75 648 24 24

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

przy ul. Armii Krajowej 104
oraz przy ul. Poniatowskiego 2
59-900 Zgorzelec
tel.:075 64 56 911

Urząd Gminy Zgorzelec

ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel.:075 77 21 400,

Łużycki Oddział Straży Granicznej

59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2
tel.:075 725 40 00

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8b, 59-900 Zgorzelec
tel.:075 64 94 800

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu

Mickiewicza 13

59-900 Zgorzelec
tel.:75 775 56 06

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu

ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 12G
59-900 Zgorzelec
tel.:+48 75 649 42 00 ...

Straż Miejska w Zgorzelcu

ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec
tel.:7759949, 7752400

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu

ul. Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec
tel.:0757752415

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Bohaterów Getta 1
59-900 Zgorzelec
tel.:+48 75 77 52 557

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

ul. Bohaterów 2 Armii Wojska Polskiego 8A,
59-900 Zgorzelec
tel.:+48 75 7761555

Łużycki Oddział Straży Granicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Zgorzelcu

Dom Pomocy Społecznej Jutrzenka