Kościoły
Na terenie dzisiejszego Zgorzelca mamy 2 kościoły, o których można mówić w kontekście historii. Są to kościół św. Jana i kościół św. Bonifacego. Jednak świątynią, która z racji swojej wielkości i historii zasługuje na największą uwagę jest kościół św. Piotra i Pawła w Goerlitz.