ANKIETA
BEZPICZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Popraw dane w wyróżnionych polach.

I. UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO

II. KTÓRE WYKROCZENIA, PANA(I) ZDANIEM SĄ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE PRZEZ UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO I NEGATYWNIE WPŁYWAJĄ NA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA:

A) w mieście

Przeciagając myszką wybrane pozycje ustaw kolejność od najczęściej do najrzadziej popełnianych wykroczeń.

 1. niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej
 2. przejazd przez skrzyżowanie z nieprawidłowego pasa ruchu
 3. rozmowa przez telefon komórkowy
 4. nieprawidłowe zatrzymywanie
 5. nadmierna prędkość
 6. wymuszenie pierwszeństwa przejazdu
 7. poruszanie się rowerem po chodniku
 8. wtargnięcie na jezdnię
 9. inne (jakie? )

B) w terenie pozamiejskim

Przeciagając myszką wybrane pozycje ustaw kolejność od najczęściej do najrzadziej popełnianych wykroczeń.

 1. nadmierna prędkość
 2. wyprzedzanie na trzeciego
 3. wymuszanie pierwszeństwa przejazdu
 4. nieprawidłowe używanie świateł pojazdu
 5. inne (jakie? )

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie - podaj swoje dane kontaktowe.

Imię

Nazwisko

Telefon

Kod z obrazka:
tu powinien byc obrazek