Og艂oszenie konkursu na stanowisko Prezesa

Rada Nadzorcza Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej w Bogatyni, informuje o og艂oszeniu konkursu na stanowisko Prezesa Zarz膮du Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej w Bogatyni.

Rada Nadzorcza Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej W Bogatyni, infomuje o og艂oszeniu konkursu na stanowisko Prezesa Zarz膮du Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej w Bogatyni

1. Wymagania dla kandydat贸w i dokumenty niezb臋dne do przedstawienia w procesie rekrutacji zosta艂y opisane w og艂oszeniu o konkursie na stanowisko Prezesa Zarz膮du Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej w Bogatyni, zamieszczonym na stronie internetowej Sp贸艂dzielni www.sm.bogatynia.org
i na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Sp贸艂dzielni.

2. Pisemne zg艂oszenia kandydaci powinni sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie bezpo艣rednio w sekretariacie Sp贸艂dzielni Mieszkaniowej w Bogatyni, w dni robocze w
godzinach 8:00 - 14:00 lub listownie na adres:

Sp贸艂dzielnia Mieszkaniowa w Bogtatyni
ul. Bia艂og贸rska 7
59-920 Bogatynia

z dopiskiem:
"Post臋powanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarz膮du. Nie otwiera膰".
w terminie do dnia 29 czerwieca 2021 roku, do godziny 14:00

3. W przypadku sk艂adania oferty za po艣rednictwem poczty decyduje faktyczna data wp艂ywu zg艂oszenia do Sp贸艂dzielni, a nie data stempla pocztowego.

4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo uniewa偶nienia konkursu lub odst膮pienia od wyboru kandydata w ka偶dym czasie bez podania przyczyny.