Jeste艣 kierowc膮? Zmiany dotycz膮 r贸wnie偶 Ciebie

Nowe przepisy, w przypadku wykrocze艅 drogowych podwy偶szenie max. wysoko艣ci grzywny z 5 tys. z艂 do 30 tys. z艂.

Nowe przepisy zak艂adaj膮 w przypadku wykrocze艅 drogowych podwy偶szenie maksymalnej wysoko艣ci grzywny z 5 tys. z艂 do 30 tys. z艂. Zwi臋kszona zostanie ponadto wysoko艣膰 grzywny, kt贸r膮 na艂o偶y膰 mo偶na w post臋powaniu mandatowym 鈥 do 5 tys. z艂, a w przypadku zbiegu wykrocze艅 鈥 do 6 tys. z艂.

28 lipca 2021 r. rz膮d przyj膮艂 nowelizacj臋 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niekt贸rych innych ustaw. Nowe regulacje maj膮 na celu wsparcie os贸b najbli偶szych ofiar przest臋pstw ze skutkiem 艣miertelnym oraz popraw臋 bezpiecze艅stwa na drogach, w szczeg贸lno艣ci poprzez walk臋 z przest臋pstwami drogowymi.

NOWELIZACJA USTAW

Ubezpieczyciele zyskaj膮 dost臋p do danych o punktach karnych i mandatach

Cele nowelizacji b臋d膮 realizowane m.in. poprzez udost臋pnienie zak艂adom ubezpiecze艅 danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpiecze艅 komunikacyjnych do historii i rodzaj贸w wykrocze艅 kierowcy oraz otrzymanych przez niego punkt贸w karnych.

Koniec z pob艂a偶liwo艣ci膮 dla pirat贸w drogowych. Statystyki drogowe nie k艂ami膮, wci膮偶 na naszych drogach ginie zbyt du偶o os贸b, ka偶dego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz tak偶e koszty dla gospodarki. Straty dla bud偶etu pa艅stwa z tytu艂u zdarze艅 drogowych s膮 szacowane na ponad 56 mld z艂 rocznie, w 2018 r. koszty te stanowi艂y 2,7% polskiego PKB 鈥 powiedzia艂聽Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Renta dla najbli偶szych ofiary wypadku drogowego.

Projekt ma na celu usprawnienie i udro偶nienie post臋powania w sprawie renty, przyznawanej osobom najbli偶szym, gdy ofiara przest臋pstwa ponios艂a 艣mier膰 w wyniku przest臋pstwa umy艣lnego. Dotychczasowe przepisy nie zapewnia艂y 偶adnej koordynacji pomi臋dzy post臋powaniem karnym i cywilnym ws. renty po zmar艂ym. W regulacji zak艂ada si臋 艣cis艂e powi膮zanie post臋powania karnego i cywilnego, co u艂atwi i usprawni otrzymanie renty za zmar艂ego.

Ubezpieczyciele z dost臋pem do danych z CEPiK

Projektowana ustawa wprowadza udost臋pnienie zak艂adom ubezpiecze艅 danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpiecze艅 komunikacyjnych do historii wykrocze艅 kierowcy oraz otrzymanych przez niego punkt贸w karnych. Po zako艅czeniu oceny ryzyka zak艂ad ubezpiecze艅 b臋dzie mia艂 obowi膮zek niezw艂ocznie usun膮膰 dane o punktach karnych kierowcy. Autorzy nowelizacji zwr贸cili uwag臋, 偶e w艂膮czanie do taryfy ubezpiecze艅 komunikacyjnych informacji o wykroczeniach pope艂nianych przez kierowc臋 jest standardem dzia艂a艅 firm ubezpieczeniowych w USA, Wielkiej Brytanii czy Irlandii.

聽Grzywny do 30 tys. z艂

Nowe przepisy przewiduj膮 te偶 zmian臋 w Kodeksie wykrocze艅, zak艂adaj膮c膮 w przypadku wykrocze艅 drogowych podwy偶szenie maksymalnej wysoko艣ci grzywny z 5 tys. z艂 do 30 tys. z艂. Zwi臋kszona zostanie ponadto wysoko艣膰 grzywny, kt贸r膮 na艂o偶y膰 mo偶na w post臋powaniu mandatowym 鈥 do 5 tys. z艂, a w przypadku zbiegu wykrocze艅 鈥 do 6 tys. z艂. Je艣li kierowca op艂aci mandat pod czas kontroli, jego wysoko艣膰 zostanie pomniejszona o 10%.

Nowym rozwi膮zaniem jest kara grzywny w wysoko艣ci nie mniejszej ni偶 1,5 tys. z艂 w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawc臋 wykroczenia lub spowodowania na ruszenia cia艂a poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, kt贸rych leczenie trwa nie d艂u偶ej ni偶 7 dni. Zmianie ulegn膮 tak偶e mandaty okre艣lone w taryfikatorze uj臋tym w rozporz膮dzeniu w sprawie wysoko艣ci grzywien nak艂adanych w drodze mandat贸w karnych za wybrane rodzaje wykrocze艅.

Wprowadzony zostanie mechanizm uzale偶niaj膮cy usuni臋cie punkt贸w karnych za naruszenie przepis贸w ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty b臋d膮 kasowane dopiero po up艂ywie dw贸ch lat od dnia zap艂aty grzywny. Po zmianach za naruszenie przepis贸w ruchu drogowego kierowca b臋dzie m贸g艂 dosta膰 nawet 15 punkt贸w karnych (obecnie 10). Limit punkt贸w si臋 nie zmieni.

聽Pieni膮dze z mandat贸w na budow臋 dr贸g

Nowym rozwi膮zaniem jest kierowanie 艣rodk贸w pochodz膮cych z grzywien na finansowanie zada艅 inwestycyjnych zwi膮zanych z popraw膮 bezpiecze艅stwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dr贸g krajowych. Zmiana w ustawie o autostradach p艂atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ma na celu okre艣lenie wp艂yw贸w do KFD z grzywien za wykroczenia okre艣lone niniejszym projektem ustawy. Projekt przewiduje ponadto odebranie prawa jazdy na okres do trzech miesi臋cy w przypadku ingerencji w system tachograf贸w przez kieruj膮cych pojazdami w przewozach drogowych. Nowelizacja zak艂ada r贸wnie偶, 偶e urz膮d skarbowy b臋dzie m贸g艂 zaliczy膰 zwrot podatku na poczet nieop艂aconego mandatu karnego.

聽Piesi lepiej chronieni

Minimalna grzywna za nieprawid艂owe zachowanie wzgl臋dem pieszego (np. wyprzedzanie na przej艣ciu dla pieszych, omijanie pojazdu, kt贸ry zatrzyma艂 si臋 w celu ust膮pienia pierwsze艅stwa pieszemu) wyniesie nie mniej ni偶 1,5 tys. z艂. Je艣li w ci膮gu dw贸ch lat sprawca ponownie pope艂ni takie naruszenie, kara grzywny wyniesie nie mniej ni偶 3 tys. z艂.

W przypadku realnego zagro偶enia bezpiecze艅stwa dla 偶ycia i zdrowia pieszego s膮d b臋dzie m贸g艂 dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazd贸w. Ponadto zgodnie z projektowanymi przepisami prowadzenie pojazdu mechanicznego po u偶yciu alkoholu lub podobnie dzia艂aj膮cego 艣rodka b臋dzie podlega艂o karze aresztu albo grzywny nie ni偶szej ni偶 2,5 tys. z艂.

W przypadku prowadzenia innego pojazdu sprawca b臋dzie podlega艂 karze aresztu albo karze grzywny nie ni偶szej ni偶 1 tys. z艂.

聽Nie op艂acalne nie stosowanie si臋 do ograniczenia pr臋dko艣ci

Przekraczanie dopuszczalnej pr臋dko艣ci o ponad 30 km/h b臋dzie skutkowa艂o minimalnym mandatem w wysoko艣ci 1,5 tys. z艂, nie zale偶nie od faktu, czy naruszenie zosta艂o stwierdzone w obszarze zabudowanym, czy te偶 poza tym obszarem. Je艣li sprawca ponownie pope艂ni takie wykroczenie w ci膮gu dw贸ch lat, zostanie ukarany grzywn膮 nie ni偶sz膮 ni偶 3 tys. z艂.

Ponadto za obje偶d偶anie, omijanie opuszczonych zap贸r lub p贸艂 zap贸r, wje偶d偶a nie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, je艣li opuszczanie ich zosta艂o rozpocz臋te lub podnoszenie ich nie zosta艂o zako艅czone, oraz wje偶d偶anie na przejazd kolejowy, je艣li po jego drugiej stronie nie

ma miejsca do kontynuowania jazdy, b臋dzie grozi膰 minimalna grzywna w wysoko艣ci 2 tys. z艂.

Projekt zak艂ada r贸wnie偶, 偶e prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia b臋dzie skutkowa艂o kar膮 aresztu, ograniczenia wolno艣ci albo grzywny od 1 tys. z艂. Je艣li sprawca takiego wykroczenia w ci膮gu dw贸ch lat pope艂ni takie wykroczenie ponownie, kara grzywny wyniesie nie mniej ni偶 2 tys. z艂.

Wej艣cie w 偶ycie nowych rozwi膮za艅 zaplanowano na 1 grudnia 2021 r.

殴r贸d艂o: Gazeta Ubezpieczeniowa