Centrum Rehabilitacji Leczniczej już od stycznia

Rozbudowujemy i przebudowujemy budynek w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej.

Rozbudowujemy i przebudowujemy budynek w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej.

Jako firma Krombud Sp. z o.o. ze Zgorzelca w ramach udzielenia zamówienia publicznego od Zamawiającego Gminy Węgliniec realizujemy pracę pn.:
Rozbudowa z przebudową budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej.
W ramach zadania powstanie winda zewnętrzna, całe piętro zaadaptowane zostało na potrzeby centrum rehabilitacyjnego .
Centrum zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.
Prace rozpoczęto w czerwcu bieżącego roku z terminem realizacji do końca grudnia 2022 r.
Inwestycja powstaje przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 600 tyś. zł.


        Przywracamy blask, budując z pasją

Krombud Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 6.2, Zgorzelec
Tel:  534 271 080