Urząd Gminy Zgorzelec

Gmina Zgorzelec położona jest nad Nysą Łużycką, położona jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego, wzdłuż granicy państwa i zajmuje obszar 136,3 km2.

 

Gmina Zgorzelec położona jest nad Nysą Łużycką, w tzw. Obniżeniu Żytawsko – Zgorzeleckim. Atrakcyjne położenie oraz sąsiedztwo Niemiec, Czech, a także Zgorzelca, Bogatyni, bliskość rynków zbytu i zaopatrzenia sprawia, że gmina wiejska Zgorzelec posiada dogodne warunki do rozwoju działalności produkcyjnej, rolniczej, infrastruktury związanej z obsługą transportu międzynarodowego, a także turystyki.

Gmina Zgorzelec administracyjnie przynależna do powiatu zgorzeleckiego, położona jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego, wzdłuż granicy państwa i zajmuje obszar 136,3 km2. Sieć osadniczą gminy stanowią 21 sołectw. Na północy gmina graniczy z gminą Pieńsk, na wschodzie z gminami Siekierczyn i Sulików oraz na południu z Gminą Bogatynia i miastem Zawidów. Zachodnią granicę gminy stanowią: granica z miastem Zgorzelec oraz Nysą Łużycką będącą równocześnie granicą państwa. Na terenie gminy położone są nowoczesne przejścia graniczne Jędrzychowice – Ludwigsdorf i Radomierzyce – Hagenverder, dwa z 7 zlokalizowanych w powiecie zgorzeleckim umożliwiające komunikację do Czech i Niemiec.


Pożądane inwestycje w gminie:

  •  zakłady przetwórstwa rolnego
  •  bazy magazynowe
  •  przemysł i usługi nieuciążliwe dla środowiska naturalnego
  •  turystyka