Centrum Rerkreacyjno-Turystyczne

Naszym głównym celem jest upowszechnianie masowej turystyki, rekreacji i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia.