Grzegorz Szczech Logistic - Budownictwo

Prace budowlane prowadzimy w charakterze generalnego wykonawcy.


Prace budowlane prowadzimy w charakterze generalnego wykonawcy.
Dzińôki doŇõwiadczeniu zdobytemu na przestrzeni lat, zlecenia realizujemy kompleksowo z zastosowaniem optymalnych rozwińÖzaŇĄ dostosowanych do potrzeb zleceniodawcy.


Wachlarz naszych usŇāug:

   - Roboty drogowe
budowa dróg, placów i parkingów, roboty pomiarowe

   - Roboty hydrotechniczne
budowa i konserwacja zbiornik√≥w ‚Äď osadnik√≥w, drenaŇľy, row√≥w, umacnianie skarp narzutem kamiennym

   - Kompleksowe remonty obiektów mieszkalnych i produkcyjnych
tynki, zdobienia, zabudowa regips, glazura, montaŇľ stolarki, instalacje wod-kan, elektryczna oraz c.o.

   - Budowa domów jednorodzinnych
od fundamentów po dach

   - Kosztorysowanie
ofertowe i powykonawcze w programie NORMA PRO

   - Renowacja zabytków
sztukatorstwo, reprofilacja i rewitalizacja powierzchni