Najpierw Czesi, teraz Niemcy. Kolejna skarga na Tur贸w!

Dopiero co zako艅czy艂a si臋 sprawa czeskiej skargi na KWB Tur贸w, a dzisiaj (21.01) do KE wp艂yn臋艂a kolejna. Jak pisze Greenpeace Polska: w艂adze i obywatele niemieckiego miasta Zittau (呕ytawa) wraz z cz艂onkami parlamentu Saksonii z艂o偶yli dzi艣 oficjaln膮 skarg臋 do Komisji Europejskiej w sprawie dzia艂alno艣ci kopalni odkrywkowej w臋gla brunatnego Tur贸w.

Dopiero co zako艅czy艂a si臋 sprawa czeskiej skargi na KWB Tur贸w, a dzisiaj (21.01) do KE wp艂yn臋艂a kolejna. Jak pisze Greenpeace Polska: w艂adze i obywatele niemieckiego miasta Zittau (呕ytawa) wraz z cz艂onkami parlamentu Saksonii z艂o偶yli dzi艣 oficjaln膮 skarg臋 do Komisji Europejskiej w sprawie dzia艂alno艣ci kopalni odkrywkowej w臋gla brunatnego Tur贸w.

Uzale偶nienie Polski od w臋gla doprowadzi艂o do konfliktu z s膮siaduj膮cymi z Polsk膮 krajami. Kolejna skarga przeciwko Polsce do Komisji Europejskiej w zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 kopalni odkrywkowej w臋gla brunatnego Tur贸w jest sytuacj膮 bez precedensu. Wyj艣ciem z tej sytuacji jest og艂oszenie zamkni臋cia w ci膮gu najbli偶szej dekady kompleksu energetycznego w Turowie i przygotowanie planu sprawiedliwej transformacji regionu. Plany dotycz膮ce eksploatacji w臋gla w odkrywce Tur贸w do 2044 roku to polityczna fikcja i ekonomiczne mrzonki. Ubieganie si臋 o maj膮ce trwa膰 kolejne 膰wier膰 wieku wydobycie zaostrza konflikt z naszymi s膮siadami, ale przede wszystkim pozbawia region mo偶liwo艣ci skorzystania ze 艣rodk贸w z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 鈥 komentuje Anna Meres, koordynatorka kampanii klimatycznych w Greenpeace Polska.

Przedmiotem skargi z艂o偶onej przez burmistrza i mieszka艅c贸w 呕ytawy do Komisji Europejskiej jest negatywne oddzia艂ywanie kopalni odkrywkowej w臋gla brunatnego Tur贸w na s膮siaduj膮ce z odkrywk膮 niemieckie miasto 呕ytawa. Dzia艂alno艣膰 odkrywki powoduje powstanie tzw. leja depresji, w wyniku kt贸rego w promieniu kilkudziesi臋ciu kilometr贸w od granicy odkrywki dochodzi do zaniku w贸d podziemnych. Jak wynika z analizy dr hab. Ralfa E. Kruppa, dzia艂alno艣膰 kopalni Tur贸w ju偶 obni偶y艂a w rejonie 呕ytawy poziom w贸d gruntowych o 100 metr贸w.

Naukowcy przewiduj膮 te偶 dalsze obni偶anie poziomu wody o kolejnych 20 metr贸w. W zwi膮zku z tym dochodzi do zapadania si臋 grunt贸w zagra偶aj膮ce domom. W centrum 呕ytawy, w wyniku planowanej dalszej ekspansji odkrywki, osiadanie gruntu mo偶e wzrosn膮膰 nawet do 72 cm. Mieszka艅cy, kt贸rzy tymczasowo naprawiaj膮 swoje domy, obawiaj膮 si臋 utraty stabilno艣ci i warto艣ci swoich nieruchomo艣ci.

Sp贸艂ka PGE GiEK stara si臋 obecnie o koncesj臋 na rozbudow臋 kopalni odkrywkowej w臋gla brunatnego Tur贸w, kt贸ra przed艂u偶y jej eksploatacj臋 do 2044 roku. W konsultacjach trwaj膮cej latami procedury oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko brali udzia艂 mieszka艅cy Czech i Niemiec, w艂膮czy艂y si臋 w nie samorz膮dy z kraju libereckiego. Negatywne stanowisko wobec rozbudowy turowskiej odkrywki zaj膮艂 oficjalnie tak偶e rz膮d czeski. Pomimo sprzeciwu mieszka艅c贸w i organizacji pozarz膮dowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony 艢rodowiska we Wroc艂awiu (RDO艢) wyda艂a decyzj臋 艣rodowiskow膮 umo偶liwiaj膮c膮 dalsz臋 ekspansj臋 odkrywki. Co wi臋cej, Ministerstwo Klimatu w ubieg艂ym roku wyda艂o sp贸艂ce PGE specjaln膮 6-letni膮 koncesj臋 鈥 pomimo trwaj膮cej obecnie procedury odwo艂awczej od decyzji RDO艢.

Brak mo偶liwo艣ci odwo艂ania si臋 od decyzji Ministra Klimatu oraz wykluczenie udzia艂u spo艂ecze艅stwa w post臋powaniu udzielaj膮cym 6-letni膮 koncesj臋 jest, zdaniem strony niemieckiej, systemowym naruszeniem przez Polsk臋 prawa unijnego polegaj膮ce na omini臋ciu dyrektywy o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dyrektywa 2011/92/UE). Ju偶 w ubieg艂ym roku Komisja Europejska wskaza艂a, 偶e Polska naruszy艂a unijne przepisy, przed艂u偶aj膮c koncesj臋 dla odkrywki Tur贸w. Stwierdzenie to zawar艂a w uzasadnionej opinii opublikowanej w zwi膮zku ze skarg膮 Czech przeciwko Polsce w sprawie kopalni odkrywkowej w臋gla brunatnego Tur贸w.

殴r贸d艂o: Greenpeace Polska

Od redakcji:

Po raz kolejny mowa o wodzie, a przecie偶 KE ju偶 "wodne arguemnty" czeskiej strony, odrzuci艂a. Przypominamy spraw臋 z grudnia:

Po zapoznaniu si臋 z grudniowym stanowiskiem KE trzeba przyzna膰, 偶e czeska strona nie mo偶e by膰 zadowolona z 聽opinii. Wszystko dlatego, 偶e tylko dwa spo艣r贸d czterech g艂贸wnych zarzut czeskiej skargi na dzia艂alno艣膰 kopalni Tur贸w i przed艂u偶onej koncesji, Komisja Europejska uzna艂a za zasadne. KE nie popar艂a g艂贸wnych oskar偶e艅, mi臋dzy innymi tego, 偶e kopalnia ma bezpo艣redni wp艂yw na uj臋cia wody po stronie czeskiej, popar艂a tylko zarzuty o charakterze formalno-prawny.

Zdaniem KE polskie prawo nie jest zgodne z dyrektyw膮 2011/92/UE i tym samym nie daje mo偶liwo艣ci odpowiedniego dost臋pu do wymiaru sprawiedliwo艣ci podczas tocz膮cych si臋 post臋powa艅 zwi膮zanych z okre艣laniem ocen oddzia艂ywania r贸偶nych, przygotowywanych inwestycji na 艣rodowisko.

Ponadto jak uwa偶a KE, w艂adze polskie nieprawid艂owo zastosowa艂y przepisy dyrektywy w sprawie oceny skutk贸w wywieranych na 艣rodowisko naturalne (2011/92/UE) oraz dyrektywy w sprawie dost臋pu do informacji (2003/4/WE). Mowa zar贸wno o dost臋pie do informacji przez w艂asnych obywateli, jak i pa艅stw cz艂onkowskich, uczestnicz膮cych w konsultacjach transgranicznych. Zdaniem KE, Polska naruszy艂a r贸wnie偶 zasady lojalnej wsp贸艂pracy zapisanej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).

Jednocze艣nie, Komisja odrzuci艂a dwa inne zarzuty strony czeskiej. Mowa w szczeg贸lno艣ci o naruszeniu dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko (2001/42/WE) i ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE). W tym przypadku KE uzna艂a, 偶e te zarzuty w 艣wietle przedstawionych przez obie strony dowod贸w i przytoczonych argument贸w s膮 niezasadne.聽