Marsza艂ek zabiega o obj臋cie powiatu zgorzeleckiego Funduszem Sprawiedliwej Transformacji

Samorz膮d wojew贸dztwa przekaza艂 dzi艣 do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej robocze wersje terytorialnych plan贸w sprawiedliwej transformacji. To wa偶ny dokument, dzi臋ki kt贸remu na Dolny 艢l膮sk trafi w nadchodz膮cej perspektywie finansowej Unii Europejskiej a偶 556 milion贸w euro.

Samorz膮d wojew贸dztwa przekaza艂 dzi艣 do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej robocze wersje terytorialnych plan贸w sprawiedliwej transformacji. To wa偶ny dokument, dzi臋ki kt贸remu na Dolny 艢l膮sk trafi w nadchodz膮cej perspektywie finansowej Unii Europejskiej a偶 556 milion贸w euro.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to pot臋偶ne narz臋dzie finansowe, kt贸re w najbli偶szych latach wesprze rozw贸j Dolnego 艢l膮ska. Zale偶y nam na tym, aby opr贸cz subregionu wa艂brzyskiego mog艂o z niego korzysta膰 tak偶e zag艂臋bie turoszowskie 鈥 m贸wi marsza艂ek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorz膮dowc贸w.

Europejski Zielony 艁ad jest kluczowym dokumentem strategicznym Komisji Europejskiej, dzi臋ki kt贸remu Europa ma szans臋 sta膰 si臋 pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem do roku 2050. Aby osi膮gn膮膰 te cele musimy w spos贸b zr贸wnowa偶ony i sprawiedliwy przeprowadzi膰 szereg przemian przygotowuj膮cych nasze regiony do przej艣cia na gospodark臋 niskoemisyjn膮. Temu w艂a艣nie s艂u偶y narz臋dzie, jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Dolny 艢l膮sk jest jednym z najsilniej uprzemys艂owionych region贸w w Polsce. Stoi wi臋c przed nami powa偶ne wyzwanie, poniewa偶 neutralno艣膰 klimatyczna to maksymalne ograniczenie emisji dwutlenku w臋gla w przemy艣le, transporcie i energetyce. W praktyce oznacza to m.in. konieczno艣膰 przeprowadzenia kosztownych zmian w produkcji energii. Dzi臋ki staraniom zarz膮du wojew贸dztwa Dolny 艢l膮sk mo偶e liczy膰 na pot臋偶ne wsparcie finansowe na ich przeprowadzenie.

Na Dolnym 艢l膮sku wsparciem zostanie z pewno艣ci膮 obj臋ty subregion wa艂brzyski - powiat wa艂brzyski, 艣widnicki, dzier偶oniowski, z膮bkowicki, k艂odzki oraz miasto Wa艂brzych. Dzi臋ki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie m.in. wdra偶ania technologii zapewniaj膮cych tani膮 i czyst膮 energi臋, redukcji emisji gaz贸w cieplarnianych, regeneracja teren贸w zdegradowanych, ale tak偶e pomoc dla przedsi臋biorc贸w na tworzenie nowych miejsc pracy. Dzi臋ki rozmowom, jakie prowadzimy w regionie, zidentyfikowali艣my tak偶e kolejne obszary, kt贸re chcemy zakwalifikowa膰 do wsparcia Funduszem 鈥 m贸wi wicemarsza艂ek Grzegorz Macko z Prawa i Sprawiedliwo艣ci.

Zdaniem zarz膮du wojew贸dztwa obszarem wymagaj膮cym ju偶 dzi艣 wsparcia z tej puli jest powiat zgorzelecki. Zag艂臋bie turoszowskie obecnie odpowiedzialne jest za ok. 4% rocznej produkcji energii w Polsce. W przemy艣le w臋glowym w Kopalni i Elektrowni Tur贸w zatrudnionych jest ok. 3,5 tys. pracownik贸w, a po艣rednio zak艂ady te oddzia艂uj膮 na tysi膮ce mieszka艅c贸w powiatu zgorzeleckiego. Dlatego w艂膮czenie tego obszaru do planu sprawiedliwej transformacji jest dla samorz膮du wojew贸dztwa spraw膮 kluczow膮.

Dzi艣 przekazujemy do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wersje robocze naszych plan贸w. Przed nami kilka miesi臋cy spotka艅 i dyskusji z partnerami w regionie, a tak偶e w rz膮dzie i Komisji Europejskiej. Licz臋 na to, 偶e w po艂owie roku b臋dziemy mieli gotowe plany transformacyjne dla subregionu wa艂brzyskiego i powiatu zgorzeleckiego 鈥 wyja艣nia marsza艂ek Przybylski.

W wyniku rozm贸w podj臋to r贸wnie偶 decyzj臋 o uwzgl臋dnieniu w planie transformacji obszaru powiatu kamiennog贸rskiego, ze wzgl臋du na funkcjonaln膮 zale偶no艣膰 od Dolno艣l膮skiego Zag艂臋bia W臋glowego. Przyst膮piono zatem do opracowania analizy wspominanych powi膮za艅 spo艂eczno-gospodarczych i konsekwencji, jakie dla tego powiatu przynios艂a likwidacja Dolno艣l膮skiego Zag艂臋bia w臋glowego w latach 90-tych.

Aby w艂a艣ciwie przygotowa膰 si臋 do wykorzystania wsparcia funduszu, zarz膮d wojew贸dztwa powo艂a艂 specjaln膮 grup臋 robocz膮. Stanowi ona platform臋 wymiany do艣wiadcze艅 dla regionalnych interesariuszy, a w jej sk艂ad wchodz膮 przedstawiciele wszystkich instytucji i podmiot贸w, kt贸rych dotyczy tematyka transformacji w臋glowej na Dolnym 艢l膮sku. Znalaz艂y si臋 w艣r贸d nich jednostki samorz膮du terytorialnego, organizacje pozarz膮dowe, agencje rozwoju, przedsi臋biorstwa czy du偶e sp贸艂ki energetyczne.

Aby pozna膰 oczekiwania poszczeg贸lnych grup, zarz膮d wojew贸dztwa podj膮艂 r贸wnie偶 decyzj臋 o naborze wst臋pnych propozycji interesuj膮cych ich projekt贸w. W efekcie poznali艣my niemal 500 propozycji, kt贸re pozwoli艂y okre艣li膰 kierunki wsparcia w przygotowywanych Terytorialnych Planach Sprawiedliwej Transformacji.

Sprawiedliwa transformacja Dolnego 艢l膮ska b臋dzie mia艂a trzy wymiary: gospodarczy, spo艂eczny i 艣rodowiskowy.
Wymiar gospodarczy odnosi si臋 do stworzenia nowoczesnej gospodarki, kszta艂tuj膮cej lokalny rynek pracy. Cel ten ma przede wszystkim sprzyja膰 inwestycjom w tworzenie nowych przedsi臋biorstw i nowych miejsc pracy. Maj膮 one powsta膰 r贸wnie偶 poprzez u艂atwienie dost臋pu do infrastruktury wspieraj膮cej przedsi臋biorczo艣膰, w tym inkubator贸w przedsi臋biorczo艣ci wraz z katalogiem us艂ug szkoleniowych i informacyjnych. Taka gospodarka ma sprzyja膰 mi臋dzy innymi aktywno艣ci mieszka艅c贸w i zatrzymaniu m艂odych ludzi w regionie, stworzenia im doskona艂ych warunk贸w do pracy, mieszkania oraz zwi膮zania swojej przysz艂o艣ci z Dolnym 艢l膮skiem.

Wymiar 艣rodowiskowy polega na zapewnieniu mieszka艅com wysokiej jako艣ci otoczenia w kt贸rym 偶yj膮. To r贸wnie偶 przywr贸cenie pe艂nej warto艣ci ekonomicznej i 艣rodowiskowej terenom zdegradowanym. W subregionie wa艂brzyskim jednym z kluczowych dzia艂a艅 maj膮cych na celu popraw臋 jako艣ci przestrzeni i jej funkcjonalno艣ci b臋dzie regeneracja obszar贸w przekszta艂conych wskutek dzia艂alno艣ci g贸rniczej oraz w wyniku powi膮zanych z ni膮 aktywno艣ci. Istotna jest tu rekultywacja i nadawanie nowych funkcji obszarom poprzemys艂owym, zagospodarowanie zwa艂owisk, staw贸w osadowych i niezrekultywowanych ha艂d. R贸wnie偶 tworzenie teren贸w inwestycyjnych czy wykorzystanie przestrzeni poprzemys艂owych w celu nadania im zupe艂nie nowej funkcji np. turystycznej.

Cel spo艂eczny nawi膮zuje do g艂贸wnej si艂y nap臋dowej transformacji jak膮 jest kompetentne, 艣wiadome i aktywne spo艂ecze艅stwo. To w艂a艣nie mieszka艅cy stanowi膮 w procesie przemian najwi臋ksz膮 warto艣膰. Dlatego opr贸cz dzia艂a艅 zwi膮zanych z pozyskiwaniem kompetencji i kwalifikacji odpowiadaj膮cych potrzebom nowoczesnej gospodarki planowane jest przygotowanie mieszka艅c贸w do zmieniaj膮cych si臋 priorytet贸w rozwojowych zwi膮zanych z neutralno艣ci膮 klimatyczn膮. Najistotniejszym zadaniem jest zbudowanie wi臋zi spo艂ecznych, a tym samym wsp贸lnej i 艣wiadomej odpowiedzialno艣ci spo艂ecznej oraz poczucia bezpiecze艅stwa.

Przekazane dzi艣 do ministerstwa projekty Terytorialnych Plan贸w Sprawiedliwej Transformacji dla subregionu wa艂brzyskiego oraz powiatu zgorzeleckiego stanowi膮 podstaw臋 do dalszych rozm贸w o szczeg贸艂ach wykorzystania pieni臋dzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym 艢l膮sku. Praca nad nimi nie ko艅czy si臋 i w dalszym ci膮gu zach臋camy do kontaktu z nami i uczestniczenia w procesie tworzenia plan贸w transformacyjnych naszego regionu. Licz臋 r贸wnie偶 na to, 偶e ostateczna pula 艣rodk贸w, jakie w swojej dyspozycji b臋dzie mia艂 Dolny 艢l膮sk, zostanie jeszcze zwi臋kszona 鈥 podsumowuje wicemarsza艂ek Grzegorz Macko.

殴r贸d艂o: Urz膮d Marsza艂kowski聽