SG: Obostrzenia sanitarne przy przekraczaniu granic Polski

Od 30 marca br. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, nie zwalnia z obowi膮zku kwarantanny, podr贸偶nych przekraczaj膮cych granice zewn臋trzne. Pozosta艂e kategorie zwolnie艅 przy przekraczaniu tej granicy pozostaj膮 aktualne.

Od 30 marca br. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, nie zwalnia z obowi膮zku kwarantanny, podr贸偶nych przekraczaj膮cych granice zewn臋trzne. Pozosta艂e kategorie zwolnie艅 przy przekraczaniu tej granicy pozostaj膮 aktualne.

Od 30 marca br. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, nie zwalnia z obowi膮zku kwarantanny, podr贸偶nych przekraczaj膮cych granice zewn臋trzne UE. Pozosta艂e kategorie zwolnie艅 przy przekraczaniu tej granicy pozostaj膮 aktualne.

Ponadto, wprowadzone zosta艂y kolejne obostrzenia na granicach wewn臋trznych UE/Schengen:

  • osoby przekraczaj膮ce morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej korzystaj膮ce
    z regularnych po艂膮cze艅 promowych oraz odcinek l膮dowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej
    z Republik膮 Czesk膮, Republik膮 Litewsk膮, Republik膮 Federaln膮 Niemiec lub Republik膮 S艂owack膮, (niezale偶nie od 艣rodka transportu, kt贸rym si臋 przemieszczaj膮 lub pieszo):
  1. w celu udania si臋 do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP s膮 zobowi膮zane podda膰 si臋 kwarantannie poprzez zg艂oszenie za po艣rednictwem infolinii do G艂贸wnego Inspektora Sanitarnego;
  2. w celu innym ni偶 w pkt 1 obowi膮zane s膮 posiada膰 negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie starszy ni偶 48h przed wjazdem;

Z powy偶szych obowi膮zk贸w zwolnione s膮 osoby spe艂niaj膮ce przes艂anki, o kt贸rych mowa w 搂 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15 i 19 (ROZPORZ膭DZENIE RADY MINISTR脫W z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia okre艣lonych ogranicze艅, nakaz贸w i zakaz贸w w zwi膮zku z wyst膮pieniem stanu epidemii).

Natomiast osoby podr贸偶uj膮ce statkiem powietrznym z kraj贸w strefy Schengen, od wtorku聽30 marca br., maj膮 obowi膮zek posiada膰 negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, kt贸ry powinni okaza膰 na 偶膮danie funkcjonariusza Stra偶y Granicznej. Wynik testu, w j臋zyku polskim lub angielskim, musi by膰 uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowi膮zku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni s膮 podr贸偶ni, o kt贸rych mowa w 搂 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14 i 19.

Uwaga wszyscy podr贸偶ni przekraczaj膮cy granice Polski!

Okres odbycia kwarantanny ulega skr贸ceniu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19, wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu tej granicy.

Wykaz szczepionek dopuszczonych w UE:

http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043

PROSIMY O ZAPOZNANIE SI臉 Z TRE艢CI膭 OBOWI膭ZUJ膭CEGO ROPOZRZ膭DZENIA:

http://strazgraniczna.pl/download/1/25104/ROZPORZADZENIERADYMINISTROWZDNIA19MARCA2021R.pdf

殴r贸d艂o: Nadodrza艅ski Oddzia艂 SG