Greenpeace: to jawne lekcewa偶enie spo艂ecze艅stwa. Koncesja dla Turowa bez decyzji 艣rodowiskowej

Minister Klimatu i 艢rodowiska wyda艂 koncesj臋 na rozbudow臋 nale偶膮cej do sp贸艂ki PGE GiEK kopalni odkrywkowej w臋gla brunatnego Tur贸w, kt贸ra umo偶liwi wydobycie w臋gla a偶 do 2044 r. Decyzja zapad艂a chwil臋 przed wej艣ciem w 偶ycie nowelizacji ustawy OO艢, mimo niezako艅czonej procedury oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko. Zdaniem Greenpeace po艣piech wynika z ch臋ci uniemo偶liwienia organizacjom ekologicznym dost臋pu do post臋powania koncesyjnego. Mieszka艅com ca艂ego regionu decyzja uniemo偶liwia skorzystanie z unijnych mechanizm贸w i funduszy 艂agodz膮cych koszta transformacji energetycznej.

Minister Klimatu i 艢rodowiska wyda艂 koncesj臋 na rozbudow臋 nale偶膮cej do sp贸艂ki PGE GiEK kopalni odkrywkowej w臋gla brunatnego Tur贸w, kt贸ra umo偶liwi wydobycie w臋gla a偶 do 2044 r. Decyzja zapad艂a chwil臋 przed wej艣ciem w 偶ycie nowelizacji ustawy OO艢, mimo niezako艅czonej procedury oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko. Zdaniem Greenpeace po艣piech wynika z ch臋ci uniemo偶liwienia organizacjom ekologicznym dost臋pu do post臋powania koncesyjnego. Mieszka艅com ca艂ego regionu decyzja uniemo偶liwia skorzystanie z unijnych mechanizm贸w i funduszy 艂agodz膮cych koszta transformacji energetycznej.

Minister Klimatu i 艢rodowiska Micha艂 Kurtyka przed艂u偶y艂 koncesj臋 wydobywcz膮 dla kopalni Tur贸w pomimo braku ostatecznej decyzji 艣rodowiskowej oraz tu偶 przed wej艣ciem w 偶ycie nowelizacji ustawy OO艢, kt贸ra zwi臋ksza mo偶liwo艣ci udzia艂u spo艂ecze艅stwa w post臋powaniach dotycz膮cych inwestycji znacz膮co oddzia艂ywuj膮cych na 艣rodowisko. Nowelizacja jest skutkiem uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z 2019 roku, kt贸ra wskaza艂a, 偶e Polska narusza przepisy unijnej dyrektywy w sprawie oceny skutk贸w wywieranych przez niekt贸re inwestycje na 艣rodowisko, czyli dyrektywy EIA 鈥 w zakresie regulacji dotycz膮cych dost臋pu zainteresowanej spo艂eczno艣ci do wymiaru sprawiedliwo艣ci. Cho膰 zmiany w ustawie by艂y powszechnie krytykowane przez organizacje ekologiczne jako niewystarczaj膮ce, to umo偶liwi膮 organizacjom pozarz膮dowym m.in. udzia艂 w post臋powaniach koncesyjnych.

By unikn膮膰 dopuszczenia organizacji ekologicznych do post臋powania koncesyjnego, Minister Klimatu i 艢rodowiska wyda艂 koncesj臋 chwil臋 przed wej艣ciem w 偶ycie nowelizacji ustawy OO艢 - mimo niezako艅czonej procedury oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko i jawnej niezgodno艣ci z prawem UE, kt贸r膮 ta nowelizacja mia艂a usun膮膰. To absolutnie skandaliczne. Po raz kolejny zignorowano krytyczne uwagi zg艂oszone przez organizacje pozarz膮dowe, czeskie ministerstwo 艣rodowiska, samorz膮dy region贸w Liberca (CZ) i Zittau (D) oraz tysi膮ce mieszka艅c贸w przygranicznych czeskich i niemieckich miejscowo艣ci, wskazuj膮ce na wadliwie przeprowadzony proces konsultacji transgranicznych, niewystarczaj膮ce zabezpieczenie dost臋pu do wody pitnej w Czechach oraz post臋puj膮ce osuwanie si臋 ziemi i budynk贸w w Niemczech, spowodowane przez dzia艂anie leja depresji odkrywki - komentuje Anna Meres, koordynatorka kampanii klimatycznych w Greenpeace Polska.

Przed艂u偶enie koncesji oznacza dalsze pog艂臋bianie kryzysu klimatycznego, kt贸rych skutki poniesie ca艂e spo艂ecze艅stwo. Co wi臋cej, mieszka艅com regionu ta decyzja uniemo偶liwi skorzystanie z unijnych mechanizm贸w i funduszy 艂agodz膮cych koszta transformacji energetycznej.

Jako sygnatariusze porozumienia paryskiego zobowi膮zali艣my si臋 do przeciwdzia艂ania skutkom kryzysu klimatycznego. Dzisiejsza decyzja ministra stoi w sprzeczno艣ci z jego za艂o偶eniami i pokazuje jawne lekcewa偶enie spo艂ecze艅stwa, w kt贸re najbardziej uderz膮 skutki zmian klimatu oraz 藕le przeprowadzonej transformacji energetycznej. Brak przyspieszonej daty zamkni臋cia kompleksu energetycznego Tur贸w sprawi, 偶e region zgorzelecki nie b臋dzie m贸g艂 skorzysta膰 z europejskiego funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji, a proces odchodzenia od w臋gla b臋dzie chaotyczny i niezaplanowany. Ju偶 teraz produkcja energii z w臋gla staje si臋 nieop艂acalna poprzez rekordowo wysokie ceny za uprawnienia do emisji CO2. Realny scenariusz to niekontrolowany upadek kopalni i elektrowni Tur贸w za 10 lat - bez planu awaryjnego i bez funduszy unijnych. Wizja dzia艂alno艣ci Turowa do 2044 roku to nic innego jak mydlenie oczu lokalnej spo艂eczno艣ci i umywanie r膮k od odpowiedzialno艣ci za przysz艂o艣膰 regionu - stwierdzi艂 dr hab. Leszek Pazderski, ekspert do spraw polityki ekologicznej w Greenpeace Polska.


Stanowisko w sprawie informacji o koncesji wyda艂o tez czeskie Ministerstwo 艢rodowiska. Tamtejszy resort przypomina, 偶e w 艣wietle czeskiej skargi do TSUE prowadzenie wydobycia w kopalni jest nielegalne!

Republika Czeska nie zgadza si臋 na rozszerzenie wydobycia w kopalni Tur贸w. Eksploatacja w臋gla w Turowie zagra偶a naszym obywatelom, naszej wodzie i 艣rodowisku. Polska w og贸le nie dopu艣ci艂a nas do tego post臋powania kontrolnego, jest to wynik dalszego post臋powania w ramach mi臋dzynarodowego procesu OO艢, kt贸ry toczy si臋 od 2015 r., w sprawie kt贸rego Czechy wyda艂y zdanie odr臋bne, a kt贸re Republika Czeska r贸wnie偶 zosta艂a pozwana.

Co prawda Czechy z艂o偶y艂y pozew przeciwko Polsce, kt贸ra obecnie toczy si臋 przed Trybuna艂em Sprawiedliwo艣ci UE, a bior膮c pod uwag臋, 偶e obecne wydobycie w Turowej jest nielegalne, zwr贸cili艣my si臋 do Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci UE o zawieszenie go do czasu rozstrzygni臋cia sprawy przez s膮d. Nadal czekamy na orzeczenie Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci UE.

Wygl膮da wi臋c na to, 偶e decyzja o nowej koncesji, nie jest zako艅czeniem trwaj膮cego sporu, a raczej pocz膮tkiem kolejnej mi臋dzynarodowej batalii w sprawie turoszowskiego kombinatu.