Magazynowanie energii kluczem do stabilno艣ci energetycznej Turowa

Instalacje fotowoltaiczne staj膮 si臋 jednymi z najszybciej rozwijaj膮cych si臋 藕r贸de艂 energii tak偶e w Polsce. Wynika to nie tylko z rosn膮cych cen pr膮du, ale te偶 program贸w dotacyjnych wspieraj膮cych rozw贸j fotowoltaiki. Jednak produkcja energii z OZE jest uzale偶niona od warunk贸w atmosferycznych i p贸r roku, konieczno艣ci膮 staje si臋 wi臋c magazynowanie nadwy偶ek.

Instalacje fotowoltaiczne staj膮 si臋 jednymi z najszybciej rozwijaj膮cych si臋 藕r贸de艂 energii tak偶e w Polsce. Wynika to nie tylko z rosn膮cych cen pr膮du, ale te偶 program贸w dotacyjnych wspieraj膮cych rozw贸j fotowoltaiki. Jednak produkcja energii z OZE jest uzale偶niona od warunk贸w atmosferycznych i p贸r roku, konieczno艣ci膮 staje si臋 wi臋c magazynowanie nadwy偶ek.


Od redakcji: Publikujemy drugi z serii tekst贸w na temat Energii Odnawialnych. Jest to bardzo przyst臋pny materia艂 edukacyjny napisany przez Aleksandr臋 Olczyk. Wsp贸艂pracujemy w tym zakresie z fundacj膮 SmartGmina, a celem wsp贸艂pracy jest przybli偶enie naszym czytelnikom informacji na temat OZE.


Pomimo wielu zalet, w tym aspekt贸w stricte ekonomicznych i pozytywnego wp艂ywu na 艣rodowisko energia odnawialna ma jedn膮 powa偶n膮 wad臋. Jej produkcja jest uzale偶niona od panuj膮cych warunk贸w atmosferycznych.

Wzrost wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 藕r贸de艂 energii o charakterze zmiennym i nie w pe艂ni przewidywalnym sprawia, 偶e tak偶e magazynowanie energii staje si臋 coraz istotniejsze, nie tylko w tradycyjnej roli bilansowania mocy. 鈥 twierdzi dr hab. in偶. Arkadiusz Dyjakon z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc艂awiu.

Dlatego niezb臋dne jest magazynowanie wyprodukowanych nadwy偶ek. Do tego s艂u偶膮 magazyny energii, kt贸re umo偶liwiaj膮 przechowywanie pr膮du, a nast臋pnie wykorzystywane go momentach zwi臋kszonej konsumpcji. Pozwala to ustabilizowa膰 wahania popytu i poda偶y, umo偶liwia efektywne zarz膮dzanie energi膮 i stanowi niezb臋dny element funkcjonowania energetyki rozproszonej.

Magazyny energii wspieraj膮 budow臋 energetyki niskoemisyjnej, przyczyniaj膮c si臋 do realizacji cel贸w polityki unijnej w zakresie emisyjno艣ci energetyki oraz gospodarki. Magazynowanie energii to niezb臋dny elementem transformacji energetyki. Magazyny zapewniaj膮 elastyczno艣膰 funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwi臋kszaj膮c mo偶liwo艣ci wykorzystania energii ze 藕r贸de艂 OZE oraz poprawiaj膮c bezpiecze艅stwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 聽Mog膮 stanowi膰 alternatyw臋 dla inwestycji w rozbudow臋 i modernizacj臋 sieci. Okre艣lenie warunk贸w uwzgl臋dnienia inwestycji w magazyny energii w planach rozwoju przedsi臋biorstw energetycznych zajmuj膮cych si臋 przesy艂aniem lub dystrybucj膮 energii to wa偶ny element nowelizacji聽 鈥 komentowa艂a Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii w rozmowie z Magazynem Fotowoltaika.

Dobrym przyk艂adem na wsp贸艂prac臋 mi臋dzy producentami energii odnawialnej, a przedstawicielami bran偶y magazynowania energii jest podpisany niedawno list intencyjny, kt贸rego sygnatariuszami s膮 Krajowa Izba Klastr贸w Energii (KIKE) i Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME). Sygnatariusze listu podj臋li decyzj臋 o zacie艣nieniu wsp贸艂pracy m.in. w obszarze wdra偶ania magazyn贸w w klastrach oraz intensyfikacji dzia艂a艅 na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

(鈥) Po艂膮czenie kompetencji ekspert贸w PSME i KIKE pozwoli wdra偶a膰 nasze idee na szersz膮 skal臋. Cieszy nas, 偶e b臋dziemy mogli uczestniczy膰 w realizacjach, kt贸re maj膮 miejsce w klastrach, bo to obszary, kt贸re ju偶 dzi艣 stanowi膮 o przysz艂o艣ci polskiej energetyki. PSME mo偶e wnie艣膰 do nich wiedz臋 na temat kryteri贸w doboru magazyn贸w, czy strategii ich u偶ytkowania. Magazyny spe艂niaj膮 funkcje niezb臋dne do budowy lokalnych obszar贸w bilansowania, bez nich klastry energii nie maj膮 szans w pe艂ni rozwin膮膰 swojego potencja艂u 鈥揰m贸wi艂a Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

(鈥)Aktualnie, w Zgorzelcu zainstalowanych jest ju偶 ponad 70 MW z OZE, a zaplanowano co najmniej 500. Aby w pe艂ni zast膮pi膰 energetyk臋 konwencjonaln膮, opart膮 na w臋glu, odnawialne 藕r贸d艂a energii musz膮 by膰 uzupe艂niane magazynami. Wsp贸艂praca mi臋dzy KIKE i PSME to naturalna odpowied藕 na potrzeby rynku 鈥 podsumowa艂 Albert Gryszczuk, prezes Krajowa Izba Klastr贸w Energii.

To jednak nie jedyny sukces Krajowej Izby Klastr贸w Energii. 17 marca br. KIKE przyj臋艂a Huawei Polska w poczet cz艂onk贸w wspieraj膮cych. Huawei ma na swoim koncie szereg sukces贸w w zakresie integracji elektrowni fotowoltaicznych z systemami magazynowania energii .

Wsp贸艂praca KIKE i Huawei rozpoczyna si臋 w bardzo wa偶nym momencie. Jeste艣my w przededniu znacz膮cych zmian, jakie b臋d膮 wprowadzone do polskiego ustawodawstwa. Spowoduj膮 one szybki rozw贸j klastr贸w energii oraz wsp贸lnot energetycznych, jako obszar贸w autonomicznych energetycznie i samobilansuj膮cych si臋. Magazyny b臋d膮 nieod艂膮cznym elementem tego rozwoju. Tym bardziej, 偶e z poziomu autokonsumpcji energii oraz mocy magazyn贸w b臋d膮 wynika膰 konkretne korzy艣ci dla wszystkich cz艂onk贸w klastr贸w, w postaci zdj臋cia szeregu op艂at zwi膮zanych z obrotem energi膮 鈥 skomentowa艂 Albert Gryszczuk.

Dzi臋ki magazynom energii wykorzystuj膮cym r贸偶ne technologie 鈥 bateryjnych, wodorowych, a tak偶e wodnych pod postaci膮 elektrowni szczytowo 鈥 pompowych pod艂膮czonych zar贸wno do du偶ych (elektrowni OZE) jak i ma艂ych 藕r贸de艂 (prosumenckich) mo偶liwe jest zast膮pienie w pe艂ni energetyki w臋glowej na kt贸rej obecnie opiera si臋 Polski system elektroenergetyczny.