Kopalnia Tur贸w: budowa ekranu przeciwfiltracyjnego przebiega zgodnie z harmonogramem

W Kopalni Tur贸w, oddziale sp贸艂ki PGE G贸rnictwo i Energetyka Konwencjonalna, trwaj膮 prace zwi膮zane z budow膮 na granicy polsko-czeskiej podziemnego, ekranu, kt贸ry ma za zadanie prewencyjnie zapobiega膰 oddzia艂ywaniu na poziom w贸d podziemnych z czeskich teren贸w przygranicznych.Inwestycja o warto艣ci 17 mln z艂 jest w ko艅cowej fazie realizacji 鈥 stan zaawansowania budowy pozwala stwierdzi膰, 偶e Kopalnia Tur贸w realizuje plan zgodnie z wydan膮 decyzj膮 艣rodowiskow膮. Budowa ekranu wodnego jest jednym w wielu dzia艂a艅 prewencyjnych, ograniczaj膮cych wp艂yw Kopalni Tur贸w na 艣rodowisko i pobliskie tereny.

W Kopalni Tur贸w, oddziale sp贸艂ki PGE G贸rnictwo i Energetyka Konwencjonalna, trwaj膮 prace zwi膮zane z budow膮 na granicy polsko-czeskiej podziemnego, ekranu, kt贸ry ma za zadanie prewencyjnie zapobiega膰 oddzia艂ywaniu na poziom w贸d podziemnych z czeskich teren贸w przygranicznych.Inwestycja o warto艣ci 17 mln z艂 jest w ko艅cowej fazie realizacji 鈥 stan zaawansowania budowy pozwala stwierdzi膰, 偶e Kopalnia Tur贸w realizuje plan zgodnie z wydan膮 decyzj膮 艣rodowiskow膮. Budowa ekranu wodnego jest jednym w wielu dzia艂a艅 prewencyjnych, ograniczaj膮cych wp艂yw Kopalni Tur贸w na 艣rodowisko i pobliskie tereny.

Budowa ekranu przeciwfiltracyjnego w pobli偶u czeskiej miejscowo艣ci Uhelna jest wyj艣ciem naprzeciw postulatom strony czeskiej wynikaj膮cym z obaw o lokalne uj臋cie wodne. Inwestycja jest dzia艂aniem profilaktycznym, do kt贸rego Kopalnia Tur贸w zobowi膮za艂a si臋 z w艂asnej inicjatywy 鈥 podkre艣la S艂awomir Wochna, dyrektor Kopalni Tur贸w.

Budowa podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego to wyraz troski o zasoby naturalne. W okolicach kopalni pod ci膮g艂膮 kontrol膮 znajduj膮 si臋 uj臋cia wodne. Dodatkowe zabezpieczenie jedynego uj臋cia wody pitnej w Uhelnej przy pomocy ekranu przeciwfiltracyjnego jest dzia艂aniem prewencyjnym. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pa艅stwowy Instytut Badawczy potwierdzi艂 w niezale偶nym badaniu, 偶e to warunki meteorologiczne, a nie Kopalnia Tur贸w, maj膮 najwi臋kszy wp艂yw na poziom w贸d po czeskiej stronie 鈥 m贸wi S艂awomir Wochna, dyrektor Kopalni Tur贸w.

Ekran przeciwfiltracyjny b臋dzie mia艂 d艂ugo艣膰 ok. 1100 m, szeroko艣膰 ok. 1 m, a jego g艂臋boko艣膰 wyniesie od 65 m do 117 m. Inwestycja realizowana jest w celu eliminacji potencjalnego wp艂ywu eksploatacji g贸rniczej na rozw贸j leja depresji na po艂udnie od Kopalni Tur贸w. Po zako艅czeniu budowy zostan膮 przeprowadzone badania i analizy hydrodynamiczne oraz techniczne, sprawdzaj膮ce dzia艂anie przes艂ony. W razie potrzeby ekran b臋dzie mo偶na rozbudowa膰. Jego skuteczno艣膰 b臋dzie na bie偶膮co monitorowana przez polsko-czeski system monitoringu.

Poziom w贸d podziemnych w rejonie Kopalni Tur贸w jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespo艂y specjalist贸w. Sie膰 pomiarowa obejmuje 550 miejsc pomiaru zwierciad艂a w贸d podziemnych, z czego ponad 150 nale偶y do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej. Wyniki bada艅 specjalist贸w potwierdzaj膮, 偶e kopalnia nie powoduje odwodnienia w uj臋ciach wody pitnej.


Ochrona powietrza
Kopalnia w Turowie od wielu lat prowadzi intensywne dzia艂ania, kt贸re ograniczaj膮 emisj臋 py艂贸w.

W tym celu zamontowano m.in. specjalistyczny system opomiarowania pracy zasobnika w臋glowego, dzi臋ki czemu mo偶liwe jest sta艂e monitorowanie emisji py艂贸w. Zadaniem systemu jest wczesne powiadamianie s艂u偶b kopalni o poziomach st臋偶e艅 zapylenia w rejonie zasobnika. System pomiarowy sk艂ada si臋 z pi臋ciu czujnik贸w. Czujniki monitoruj膮 jako艣膰 powietrza nap艂ywaj膮cego na teren zasobnika z kierunku po艂udniowego, przemieszczaj膮cego si臋 znad zasobnika w kierunku teren贸w zabudowanych osiedli Zatonie i Trzciniec oraz w obr臋bie samego zasobnika.

Wprowadzone przez nas opomiarowanie pozwala na podj臋cie szybkich i skutecznych dzia艂a艅 zmniejszaj膮cych wp艂yw pylenia na jako艣膰 powietrza. W bie偶膮cej analizie wykorzystywana jest godzinowa informacja o kierunku i pr臋dko艣ci wiatru, a tak偶e o wysoko艣ci st臋偶e艅 py艂u. Na bie偶膮co prowadzone s膮 r贸wnie偶 dzia艂ania maj膮ce na celu zabezpieczenie teren贸w przyleg艂ych przed pyleniem, przede wszystkim poprzez rekultywacj臋 w kierunku le艣nym. Na by艂ym zwa艂owisku zewn臋trznym kopalni ro艣nie ju偶 ponad 20 mln sztuk drzew zasadzonych przez naszych Pracownik贸w 鈥 podaje dyrektor kopalni.

Dodatkowymi dzia艂aniami podejmowanymi przez kopalni臋 w celu miejscowego ograniczenia emisji py艂贸w, s膮 przede wszystkim zraszanie przesyp贸w i punkt贸w za艂adunkowych oraz intensyfikacja zraszania dr贸g w rejonie zasobnika. Warto przypomnie膰, 偶e rejon zasobnika w臋glowego ju偶 od kilku lat obj臋ty jest przez Kopalni臋 Tur贸w kompleksowym systemem dzia艂a艅 minimalizuj膮cych. W latach 2013鈥2017 uk艂ad technologiczny zasobnika wyposa偶ono w instalacj臋 zraszania mg艂膮 wodn膮. W sze艣ciu g艂贸wnych w臋z艂ach technologicznych, w 30 przesypach i 6 punktach za艂adunkowych zamontowano 艂膮cznie ponad 200 dysz zamg艂awiaj膮cych. Wyniki efektu ograniczenia pylenia przy zastosowaniu instalacji mg艂y wodnej wykaza艂y skuteczno艣膰 na poziomie ok. 98 proc.

Corocznie prowadzimy fakultatywn膮, kontroln膮 sesj臋 pomiarow膮 st臋偶e艅 py艂u wok贸艂 wyrobiska. W roku 2020 warto艣ci 艣redniodobowych st臋偶e艅 py艂u w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie osiedli Zatonie i Trzciniec wynios艂y o 50 proc. mniej ni偶 ich dopuszczalny poziom 鈥 podaje S艂awomir Wochna.

Poprawa akustyki na terenach s膮siaduj膮cych z kopalni膮
Kopalnia Tur贸w, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, prowadzi sta艂y monitoring oddzia艂ywania na poszczeg贸lne komponenty 艣rodowiska zwracaj膮c uwag臋 r贸wnie偶 na emisj臋 ha艂asu. Poziom ha艂asu wok贸艂 odkrywki mierzony jest w cyklach dwuletnich oraz kontrolnie 鈥 ka偶dorazowo po zastosowaniu 艣rodka minimalizuj膮cego. Ostatnie badania w zakresie ochrony przed ha艂asem KWB Tur贸w przeprowadzone przez akredytowane laboratorium nie wykaza艂y przekrocze艅 warto艣ci dopuszczalnych r贸wnowa偶nego poziomu ha艂asu w porze dziennej i nocnej. Zastosowanie cichobie偶nych kr膮偶nik贸w na przeno艣nikach ta艣mowych to jedno z zada艅 minimalizuj膮cych wp艂yw dzia艂alno艣ci g贸rniczej na 艣rodowisko. Innym przyk艂adem jest zatrzymywanie w porze nocnej (w godzinach od 22:00 do 6:00) pracy przeno艣nik贸w zwa艂owych i zwa艂owarki.


Kopalnia Tur贸w wraz Elektrowni膮 Tur贸w tworz膮 turoszowski kompleks energetyczny, kt贸ry odpowiada za ok. 5 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej i jest istotnym elementem krajowego systemu elektroenergetycznego. Kompleksy wp艂ywa na zapewnienie bezpiecze艅stwa energetycznego Polski oraz stabilne dostawy pr膮du do oko艂o 2,3 milion贸w gospodarstw domowych. Obecnie na terenie Elektrowni Tur贸w ko艅czy si臋 budowa nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 496 MW. Po zako艅czeniu inwestycji kompleks b臋dzie m贸g艂 zasili膰 w energi臋 elektryczn膮 a偶 3 miliony gospodarstw, tym samym dostarczy膰 do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do 7 proc. zapotrzebowania na energi臋 elektryczn膮 w Polsce.

殴r贸d艂o: PGEGiEK S.A.