Czesi chc膮 zrujnowa膰 Tur贸w i PGE! Ob艂udne zachowanie naszych po艂udniowych s膮siad贸w! Aktualizacja

5 mln euro za ka偶dy dzie艅 zw艂oki za niewykonanie decyzji TSUE o wstrzymaniu wydobycia w Turowie. Takiej kary dla Polski 偶膮daj膮 nasi po艂udniowi s膮siedzi!

5 mln euro za ka偶dy dzie艅 zw艂oki za niewykonanie decyzji TSUE o wstrzymaniu wydobycia w Turowie. Takiej kary dla Polski 偶膮daj膮 nasi po艂udniowi s膮siedzi!

Czytaj膮c dzisiejszy komunikat czeskiego Ministerstwa 艢rodowiska nie trudno doj艣膰 do wniosku, 偶e Czesi ogrywaj膮 nas na ka偶dym kroku. Ma艂o tego, tak ob艂udnego przekazu nie widzieli艣my dawno. Pisz膮c kr贸tko nasi po艂udniowi s膮siedzi chc膮 nas "przeczo艂ga膰", co zapewne ma r贸wnie偶 zwi膮zek z tym, jak nasza strona potraktowa艂a ich delegacje na pocz膮tku bie偶膮cego roku.

Dzisiaj Ministerstwo 艢rodowiska Republiki Czeskiej wyda艂o komunikat, 偶e post臋puj膮 negocjacje obu stron, kt贸rych celem jest osi膮gni臋cie wzajemnego porozumienia. Czytamy w nim mi臋dzy innymi:

Po tym, jak kilka tygodni temu Trybuna艂 Sprawiedliwo艣ci UE nakaza艂 swoim 艣rodkiem tymczasowym natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Tur贸w, Polska i Czechy rozpocz臋艂y negocjacje na temat warunk贸w ewentualnego wycofania pozwu. Republika Czeska z艂o偶y艂a w lutym tego roku wniosek do Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci UE przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Republika Czeska zarzuca Polsce, 偶e zezwalaj膮c na rozbudow臋 kopalni, nie przestrzega przepis贸w UE, wyklucza spo艂ecze艅stwo z procesu wydawania zezwole艅 i odmawia udzielenia informacji na temat skutk贸w dzia艂alno艣ci kopalni. Pozew zawiera艂 r贸wnie偶 wniosek o wstrzymanie wydobycia w臋gla w kopalni do czasu wydania orzeczenia przez Trybuna艂 Sprawiedliwo艣ci UE.

Po spotkaniu przygotowawczym, kt贸re odby艂o si臋 w Libercu w ostatnim tygodniu maja z udzia艂em przedstawicieli ministerstw 艣rodowiska i spraw zagranicznych oraz Marsza艂ka Liberca Martina Puty, podczas kt贸rego Polska wyrazi艂a gotowo艣膰 do negocjacji warunk贸w wycofania pozwu Republiki Czeskiej przeciwko Polsce, rz膮d Republiki Czeskiej uzgodni艂 dzi艣 ramy dla stworzenia umowy mi臋dzyrz膮dowej, na mocy kt贸rej Republika Czeska mog艂aby wycofa膰 pozew przeciwko Polsce.

"Obejmuje to m.in. przegl膮d istniej膮cych proces贸w wydawania pozwole艅 zgodnie z prawem europejskim oraz dostarczenie wszystkich dost臋pnych informacji na temat skutk贸w wydobycia, co jest istot膮 obecnego pozwu przeciwko Polsce, a tak偶e zwrot koszt贸w budowy nowych i wzmocnienia istniej膮cych 藕r贸de艂 wody pitnej po czeskiej stronie granicy. Takie s膮 kluczowe 偶膮dania Republiki Czeskiej" - skomentowa艂 dzisiejsz膮 decyzj臋 czeskiego rz膮du Minister 艢rodowiska Richard Brabec.

"Skarga wniesiona przez Republik臋 Czesk膮 do Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci mo偶e by膰 skierowana wy艂膮cznie przeciwko naruszeniu prawa unijnego przez Polsk臋. Takie post臋powanie mo偶e zako艅czy膰 si臋 jedynie stwierdzeniem, czy Polska naruszy艂a prawo unijne, czy te偶 nie. Z drugiej strony Republika Czeska nie mo偶e, jak to si臋 czasem b艂臋dnie interpretuje, 偶膮da膰 trwa艂ego zamkni臋cia kopalni Tur贸w w post臋powaniu przed Trybuna艂em Sprawiedliwo艣ci. Jednak nakazanie natychmiastowego zamkni臋cia kopalni Tur贸w do czasu wydania wyroku merytorycznego stworzy艂o przestrze艅 do uzyskania w kr贸tkim czasie prawdziwie praktycznego, namacalnego rezultatu dla mieszka艅c贸w dotkni臋tego regionu i jego 艣rodowiska" - powiedzia艂 Martin Smolek, komisarz rz膮du ds. reprezentowania Republiki Czeskiej przed Trybuna艂em Sprawiedliwo艣ci UE i Wiceminister Spraw Zagranicznych.

W interesie Republiki Czeskiej le偶y zatem, po uzyskaniu przez Polsk臋 gotowo艣ci do konstruktywnych negocjacji w tej sprawie, uzgodnienie zobowi膮za艅 Polski do podj臋cia konkretnych 艣rodk贸w oraz pokrycie koszt贸w przeciwdzia艂ania negatywnym oddzia艂ywaniom kopalni Tur贸w w Polsce na terytorium czeskim, kt贸re stanowi膮 koszty 艣rodk贸w 艂agodz膮cych obecne i zapobiegaj膮cych przysz艂ym negatywnym oddzia艂ywaniom.

Kwota 40-50 milion贸w euro, o kt贸r膮 Republika Czeska jest gotowa wyst膮pi膰 na mocy umowy mi臋dzypa艅stwowej, to przede wszystkim koszt budowy zast臋pczych linii wodoci膮gowych w regionach Fr媒dlant i Hr谩dek oraz wzmocnienia 藕r贸d艂a wody Uheln谩, w oparciu o szacunki samorz膮du Libereckiego.

Umowa mi臋dzy Republik膮 Czesk膮 a Polsk膮 powinna zawiera膰 jasno okre艣lone terminy wype艂nienia poszczeg贸lnych zobowi膮za艅, w tym kary za ich niewype艂nienie. Wszelkie spory wynikaj膮ce z traktatu powinny by膰 rozstrzygane przez Trybuna艂 Sprawiedliwo艣ci UE, kt贸ry powinien zagwarantowa膰 wykonalno艣膰 zobowi膮za艅 umownych.

"Mamy teraz mandat do rozpocz臋cia negocjacji z Polsk膮. W chwili obecnej nie spos贸b oszacowa膰, ile czasu zajmie wynegocjowanie szczeg贸艂owego tekstu umowy mi臋dzyrz膮dowej z Polsk膮, ale obie strony s膮 zainteresowane, aby nast膮pi艂o to jak najszybciej. B臋d膮 nad nim pracowa膰 eksperci z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa 艢rodowiska, a wszystko odb臋dzie si臋 z udzia艂em przedstawicieli Kraju Libereckiego" - komentuje Vladislav Smr啪, Wiceminister Ministerstwa 艢rodowiska.

Do tej pory wszystko wygl膮da dobrze. Prawda? Ale to nie koniec czeskiego komunikatu. Na samym ko艅cu, w ostatnim akapicie czytamy:

Na dzisiejszym posiedzeniu rz膮d zgodzi艂 si臋 r贸wnie偶 na z艂o偶enie wniosku do Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci UE o na艂o偶enie na Polsk臋 dziennej kary w wysoko艣ci 5 mln euro za nieprzestrzeganie postanowienia tymczasowego - tj. za kontynuowanie wydobycia w kopalni Tur贸w z naruszeniem decyzji s膮du z 21 maja 2021 r.聽(sic!)

Wi臋c o co tutaj chodzi? Czeski Greenpeace wyst膮pi艂 ostatnio do czeskiego Premiera o nieuleganie Polsce i niewycofywanie skargi. Takie zachowanie mo偶e wskazywa膰, ze po osi膮gni臋ciu ewentualnego porozumienia, czeski rz膮d wyda komunikat do swoich obywateli - 艂atwo sk贸ry nie sprzedali艣my. W ko艅cu w pa藕dzierniku b臋d膮 u nich wybory.

Ale pytanie na ile jest to te偶 reakcja na to, jak polska strona potraktowa艂a czesk膮 delegacj臋, gdy ta na pocz膮tku roku przyjecha艂 do Warszawy szuka膰 wzajemnego porozumienia. Przypominamy - Polska obni偶y艂a rang臋 spotkania, a czeskie postulaty pozostawi艂a bez konkretnej odpowiedzi. Pisali艣my o tym tutaj klik-klik.

Niestety je偶eli i ten czeski wniosek zostanie przyj臋ty, to sytuacja polskiego rz膮du b臋dzie nie do pozazdroszczenia. Ci臋偶ko liczy膰 na to, 偶e wzajemne porozumienie zostanie osi膮gni臋te w ci膮gu 10 dni, a przecie偶 po tak kr贸tkim czasie, te wnioskowane kary, osi膮gn膮 roszczenia jakie od Polski 偶膮da czeska strona. Po miesi膮cu kara wyniesie ju偶 150 mln euro, czyli oko艂o 660 mln z艂otych! A co b臋dzie dalej?聽

Aktualizacja. Wszystko wskazuje na to, 偶e kara ju偶 na wczoraj wynosi艂a 374 mln z艂otych. Poniewa偶 przy ewentualnym uwzgl臋dnieniu czeskiego wniosku "licznik bije" od 21 maja. Wszystko dlatego, 偶e wydane przez TSUE postanowienie tymczasowe, mia艂o rygor natychmiastowej wykonalno艣ci!