Ludzie najwi臋kszym kapita艂em regionu Turoszowa

W poprzednim artykule przybli偶yli艣my za艂o偶enia i cele opracowanej przez Komitet Transformacji Turowa i Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego strategii transformacji regionu. Dokumentu, kt贸ry zosta艂 przes艂any do polskiego rz膮du i usp贸jniony z za艂o偶eniami Komisji Europejskiej. Autorzy opracowania du偶o miejsca po艣wi臋cili analizie potencja艂u spo艂ecznego, gospodarczego i przyrodniczego regionu, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem rynku pracy. Wdro偶enie Strategii b臋dzie skutkowa艂o powstaniem kilku tysi臋cy miejsc zatrudnienia dla obecnych pracownik贸w kopalni i elektrowni Tur贸w oraz pozosta艂ych mieszka艅c贸w powiatu zgorzeleckiego. Strategia dla Turowa zak艂ada r贸wnie偶 utworzenie oko艂o 500 nowych firm z r贸偶nych sektor贸w gospodarki oraz korzy艣ci finansowe w wysoko艣ci a偶 65 miliard贸w z艂otych.

W poprzednim artykule przybli偶yli艣my za艂o偶enia i cele opracowanej przez Komitet Transformacji Turowa i Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego strategii transformacji regionu. Dokumentu, kt贸ry zosta艂 przes艂any do polskiego rz膮du i usp贸jniony z za艂o偶eniami Komisji Europejskiej. Autorzy opracowania du偶o miejsca po艣wi臋cili analizie potencja艂u spo艂ecznego, gospodarczego i przyrodniczego regionu, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem rynku pracy. Wdro偶enie Strategii b臋dzie skutkowa艂o powstaniem kilku tysi臋cy miejsc zatrudnienia dla obecnych pracownik贸w kopalni i elektrowni Tur贸w oraz pozosta艂ych mieszka艅c贸w powiatu zgorzeleckiego. Strategia dla Turowa zak艂ada r贸wnie偶 utworzenie oko艂o 500 nowych firm z r贸偶nych sektor贸w gospodarki oraz korzy艣ci finansowe w wysoko艣ci a偶 65 miliard贸w z艂otych.

Z uwagi na bogate pok艂ady w臋gla brunatnego, aktualnie dominuj膮c膮 ga艂臋zi膮 gospodarki w regionie jest przemys艂 wydobywczy i energetyczny, a najbardziej uprzemys艂owionym miejscem powiatu jest, p贸ki co Miasto i Gmina Bogatynia z filarami gospodarczymi regionu: PGE GiEK S.A. Oddzia艂 KWB 鈥濼ur贸w鈥 i PGE GiEK S.A. Elektrowni膮 鈥濼ur贸w鈥. Firmy te zatrudniaj膮 艂膮cznie oko艂o 7 000 pracownik贸w, a kilkana艣cie tysi臋cy os贸b pracuje w sp贸艂kach i firmach obs艂uguj膮cych sam kombinat.

W roz艂o偶onym na kilka lat procesie odchodzenia od paliw kopalnych, a tym samym stopniowym pojawianiu si臋 na rynku nowych pracownik贸w, najistotniejsz膮 kwesti膮 jest stworzenie na terenie powiatu zgorzeleckiego centrum transformacji nowej gospodarki.

Wdro偶enie strategii umo偶liwi utworzenie miejsc pracy w bran偶ach o wysokim potencjalne, w szczeg贸lno艣ci zwi膮zanym z OZE, elektromobilno艣ci膮, infrastruktur膮 sieciow膮 czy cyfryzacj膮. Liderem zmiany by艂by istniej膮cy Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywno艣ci Energetycznej.

Inwestycje spowoduj膮 wype艂nienie luki na rynku pracy, zapewniaj膮c zatrudnienie oko艂o 6000 os贸b do 2029 roku oraz powstanie oko艂o 500 przedsi臋biorstw z r贸偶nych sektor贸w gospodarki. Warto w tym miejscu zauwa偶y膰, 偶e jednym z g艂贸wnych hamulc贸w rozwoju gospodarczego regionu Turoszowa by艂 niedob贸r pracownik贸w.

Projekt, zgodnie z za艂o偶eniami Strategii, wype艂ni tak偶e luk臋 mocy, kt贸ra pojawi si臋 po zamkni臋ciu kopalni Tur贸w. Elektrownia Tur贸w (Grupa PGE SA) mo偶e zosta膰 w perspektywie zast膮piona miksem 藕r贸de艂 OZE i niskoemisyjnych takim jak wiatr, s艂o艅ce, biomasa oraz woda. Jak wykazali autorzy 鈥濻trategii zarz膮dzania transformacj膮 obszaru w臋glowego na pograniczu polsko - sakso艅skim w ramach projektu Transition鈥, transformacja taka niesie ze sob膮 nie tylko korzy艣ci spo艂eczne i ekologiczne, ale r贸wnie偶 ekonomiczne, w tym popraw臋 warunk贸w 偶ycia mieszka艅c贸w rejonu oraz polepszenie stosunk贸w mi臋dzynarodowych (Czechy i Niemcy) szczeg贸lnie w aspekcie ekologicznym i gospodarczym. To istotne korzy艣ci dla mieszka艅c贸w tego przygranicznego regionu. W wymiarze finansowym transformacja pozwoli zaoszcz臋dzi膰 oko艂o 65 mld z艂otych, kt贸re stanowi艂yby koszt utrzymywania kombinatu Tur贸w.

Po艂o偶ony w pobli偶u granicy z Republik膮 Federaln膮 Niemiec i Republik膮 Czesk膮 region Turoszowa jest atrakcyjn膮 lokalizacj膮 dla potencjalnych inwestor贸w zagranicznych. Powiat zgorzelecki od wielu lat Jest 艣ci艣le zwi膮zany z czeskim i niemieckim rynkiem pracy. Wiele tysi臋cy os贸b zameldowanych na terenie powiatu zgorzeleckiego, pracuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej. R贸wnie偶 wiele zgorzeleckich firm 艣wiadczy us艂ugi na rzecz klient贸w z tych region贸w. Dodatkowo wsp贸艂praca przygraniczna z Powiatem Goerliz daje unikaln膮 szans臋 skorzystania z kluczowych element贸w transformacji niemieckiej.

Styk trzech granic, malownicze krajobrazy, atrakcyjne obiekty zabytkowe i niezwyk艂a przyroda powiatu zgorzeleckiego sprawiaj膮, 偶e jest to region o wysokich walorach turystycznych. Powstanie infrastruktury wzbogacaj膮cej ofert臋 turystyki aktywnej i specjalistycznej to kolejna szansa na stworzenie miejsc pracy zar贸wno dla specjalist贸w, jak i pracownik贸w o ni偶szych kwalifikacjach. a w konsekwencji wzrost zatrudnienia i dochod贸w spo艂eczno艣ci lokalnej.

Do tzw. 鈥瀖ocnych stron鈥 regionu Turoszowa nale偶y 艂atwy dost臋p do infrastruktury technicznej i spo艂ecznej zachodnio-po艂udniowej Polski oraz granicznych region贸w Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej. Stanowi to du偶e u艂atwienie w nawi膮zywaniu wsp贸艂pracy przez lokalnych przedsi臋biorc贸w i zwi臋ksza ich potencja艂 rozwoju.

Powiat zgorzelecki dysponuje tak偶e niewykorzystanymi, m.in. z powodu braku pracownik贸w, terenami inwestycyjnymi pod funkcje przemys艂owe i rekreacyjne oraz pod budownictwo mieszkaniowe. Wysoki potencja艂 inwestycyjny regionu m.in. w postaci jego po艂o偶enia na styku trzech granic, dogodnych warunk贸w dla rozwoju odnawialnych 藕r贸de艂 energii i poprawy efektywno艣ci energetycznej oraz dost臋pno艣膰 艣rodk贸w z funduszy krajowych i europejskich stanowi膮 szans臋 na poszerzenie rynku pracy i unikni臋cie degradacji spo艂eczno鈥揺konomicznej.

Zagro偶enie dla rozwoju regionu mog膮 natomiast stanowi膰 m.in. niskie tempo rozwoju gospodarczego, z艂y stan infrastruktury drogowej i s艂abo rozwini臋ty transport publiczny oraz odp艂yw wysokokwalifikowanej si艂y roboczej do polskich i zagranicznych o艣rodk贸w o korzystniejszych warunkach pracy i kszta艂cenia.

Transformacja regionu Turoszowa powinna, zgodnie z za艂o偶eniami Strategii, uwzgl臋dnia膰 warunki technologiczne, ekonomiczne i spo艂eczne przy zachowaniu wysokiego bezpiecze艅stwa pracy systemu energetycznego. Szans膮 na to jest wsp贸艂praca przygraniczna z Powiatem Goerliz i mo偶liwo艣膰 korzystania z kluczowych element贸w transformacji niemieckiej.

(鈥) Obecnie strona niemiecka jest w fazie integracji systemowej, natomiast strona polska jeszcze w fazie technologicznej, co daje regionowi pogranicza unikaln膮 szans臋 stworzenia optymalnych warunk贸w dla rozwoju zr贸wnowa偶onej transformacji energetycznej. W regionie pogranicza podobnie jak ma to miejsce na terenie Niemiec, w procesie zarz膮dzania transformacj膮 nale偶y uwzgl臋dnia膰 zar贸wno aspekty spo艂eczne, jaki i czynniki technologiczne. Aspekty spo艂eczne s膮 niezwykle istotne dla procesu transformacji, dlatego powinny by膰 stale monitorowane przez lokalne w艂adze/lider贸w, natomiast dla zapewnienia sukcesu technologicznego niezb臋dne dla regionu jest uruchamianie projekt贸w badawczych - napisali autorzy Strategii.