PGE: Nowy blok w Elektrowni Tur贸w zosta艂 zaprojektowany i wykonany prawid艂owo, obecny post贸j jest planowy

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Tur贸w oddany zosta艂 oddany do eksploatacji w maju br. Blok obecnie jest w postoju zaplanowanym i uzgodnionym z Generalnym Wykonawc膮 inwestycji 鈥 konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex SA oraz T茅cnicas Reunidas SA, co wynika wprost z zapis贸w kontraktu. Wszystkie dzia艂ania prowadzone obecnie na nowym bloku maj膮 na celu jego dalsz膮, stabiln膮 prac臋 w przysz艂o艣ci.

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Tur贸w oddany zosta艂 oddany do eksploatacji w maju br. Blok obecnie jest w postoju zaplanowanym i uzgodnionym z Generalnym Wykonawc膮 inwestycji 鈥 konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex SA oraz T茅cnicas Reunidas SA, co wynika wprost z zapis贸w kontraktu. Wszystkie dzia艂ania prowadzone obecnie na nowym bloku maj膮 na celu jego dalsz膮, stabiln膮 prac臋 w przysz艂o艣ci.

19 czerwca 2021 roku rozpocz膮艂 si臋 planowy post贸j bloku energetycznego o聽mocy 496 MW w聽Elektrowni Tur贸w. Post贸j bloku zosta艂 zaplanowany i uzgodniony z wykonawc膮 jeszcze przed przej臋ciem bloku do eksploatacji przez Elektrowni臋 Tur贸w, a ustalenia te zosta艂y zawarte w kontrakcie podpisanym 14 maja 2021 r.

Zgodnie z zapisami podczas planowego postoju wykonawca dokonuje przegl膮du technicznego urz膮dze艅 po pierwszym miesi膮cu eksploatacji. W ramach przegl膮du wykonywane s膮 prace dotycz膮ce optymalizacji i konserwacji w obszarze zwi膮zanym m.in. z pompami wody zasilaj膮cej, elektrofiltrem, m艂ynami w臋glowymi oraz dobudowaniem nowych odp艂yw贸w rezerwowych w rozdzielniach.

Nowy blok w Elektrowni Tur贸w zosta艂 prawid艂owo zaprojektowany i wykonany. Blok nie ma 偶adnej awarii, a jego post贸j zosta艂 zaplanowany w zawartym z Wykonawc膮 kontrakcie. Chc臋 podkre艣li膰, 偶e przy tak du偶ej inwestycji energetycznej niezb臋dny jest czas na odpowiednie wyregulowanie nowej jednostki w艂a艣nie po to, aby przez kolejne lata by艂a w jak najwi臋kszej dyspozycyjno艣ci do produkcji energii dla milion贸w polskich gospodarstw domowych - podkre艣la Wojciech D膮browski, prezes zarz膮du PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Kompleks Tur贸w jest poddany w ostatnim czasie silnym emocjom zwi膮zanym ze sporem strony czeskiej z polskim rz膮dem, jak i oddaniem nowej 鈥 podkre艣lam - najnowocze艣niejszej jednostki w臋glowej w Polsce i Europie. Tematyka jest wra偶liwa, bo dotyczy zar贸wno pracownik贸w PGE jak i mieszka艅c贸w regionu turoszowskiego,na kt贸rych dobru nam zale偶y - st膮d tak wa偶na jest precyzja i rozwaga w informowaniu opinii publicznej 鈥 dodajeWojciech D膮browski

Nowy blok w Elektrowni Tur贸w zasilany jest paliwem pochodz膮cym z pobliskiej Kopalni Tur贸w i podobnie jak ka偶dy inny blok energetyczny jest zaprojektowany na paliwo o odpowiednich parametrach. Do nowego bloku dostarczany jest w臋giel o parametrach spe艂niaj膮cych wymagania okre艣lone w kontrakcie inwestycyjnym. Przywo艂ywane przez media osuwisko z聽2016 roku nie ma wp艂ywu na parametry dostarczanego w臋gla, a elektrownia nie stwierdzi艂a pogorszenia jego jako艣ci.

Wszystkie prace prowadzone na nowych jednostkach wytw贸rczych s膮 standardem przy tak du偶ych inwestycjach energetycznych i maj膮 na celu zapewnienie ci膮g艂ej, bezawaryjnej pracy jednostek w przysz艂o艣ci.

PGE GiEK nie ponosi 偶adnych koszt贸w wynikaj膮cych z zaplanowanego postoju bloku.
Za realizacj臋 prac na bloku odpowiedzialny jest Generalny Wykonawca, czyli konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex SA oraz T茅cnicas Reunidas SA.

Nowy blok spe艂nia surowe normy ochrony 艣rodowiska. Emisja SO2w por贸wnaniu z聽wy艂膮czonymi wcze艣niej blokami nr 8, 9 i 10 jest prawie 20-krotnie ni偶sza, a emisja py艂贸w oko艂o 10-krotnie. Nowa jednostka jest przystosowana do rygor贸w emisyjnych wynikaj膮cych z konkluzji BAT, kt贸re zaczn膮 obowi膮zywa膰 od sierpnia 2021 roku i聽zak艂adaj膮 wdro偶enie najlepszych i najbardziej proekologicznych dost臋pnych technologii.

Inwestycja w Turowie by艂a ostatnim projektem budowy bloku energetycznego opalanego paliwem w臋glowym w Grupie PGE. Blok w Turowie jest najnowocze艣niejsz膮 jednostk膮 w艣r贸d aktyw贸w planowanego nowego podmiotu, kt贸ry b臋dzie skupia艂 krajowe aktywa w臋glowe.

殴r贸d艂o: PGE