Sukces jubileuszowej, XXX edycji Forum Ekonomicznego

Ponad 4 tysi膮ce go艣ci dyskutowa艂o o wa偶nych gospodarczo i spo艂ecznie tematach podczas jubileuszowej, XXX edycji Forum Ekonomicznego, kt贸re odbywa艂o si臋 od 7 do 9 wrze艣nia w Karpaczu. Przyznano wiele nagr贸d i wyr贸偶nie艅, og艂oszono tak偶e wa偶ne dla Dolno艣l膮zak贸w programy oraz przedsi臋wzi臋cia, jakie b臋d膮 realizowane w najbli偶szych latach.

Ponad 4 tysi膮ce go艣ci dyskutowa艂o o wa偶nych gospodarczo i spo艂ecznie tematach podczas jubileuszowej, XXX edycji Forum Ekonomicznego, kt贸re odbywa艂o si臋 od 7 do 9 wrze艣nia w Karpaczu. Przyznano wiele nagr贸d i wyr贸偶nie艅, og艂oszono tak偶e wa偶ne dla Dolno艣l膮zak贸w programy oraz przedsi臋wzi臋cia, jakie b臋d膮 realizowane w najbli偶szych latach.

W konferencji wzi臋艂o udzia艂 wiele wa偶nych os贸b ze 艣wiata polityki, biznesu czy kultury z Europy, USA oraz Azji Centralnej. Samorz膮d Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego reprezentowali marsza艂ek Cezary Przybylski, wicemarsza艂ek Grzegorz Macko, cz艂onek zarz膮du wojew贸dztwa Tymoteusz Myrda oraz radni sejmiku wojew贸dztwa. Forum Ekonomiczne przez niemal偶e 30 lat organizowane by艂o w Ma艂opolsce 鈥 w Krynicy Zdroju. Od tego roku wydarzenie na sta艂e przenios艂o si臋 na Dolny 艢l膮sk.

Mo偶liwo艣膰 organizacji tak wa偶nego wydarzenia to dla Dolnego 艢l膮ska presti偶, ale r贸wnie偶 potwierdzenie naszej pozycji na gospodarczej mapie Europy. Podczas tegorocznej edycji Forum poruszonych zosta艂o wiele niezwykle istotnych kwestii zwi膮zanych mi臋dzy innymi ze wsp贸艂prac膮 mi臋dzyregionaln膮, ekologi膮 czy gospodark膮. Dzi臋kuj臋 wszystkim uczestnikom za te trzy dni debat, spotka艅 i rozm贸w 鈥 m贸wi Cezary Przybylski, Marsza艂ek Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego.

Forum Ekonomiczne swoj膮 obecno艣ci膮 zaszczycili mi臋dzy innymi premier Mateusz Morawiecki, a tak偶e szefowie rz膮d贸w Ukrainy, Denys Shmygal oraz S艂owenii, Janez Jansa. Wszyscy trzej politycy wzi臋li udzia艂 w panelu dyskusyjnym ko艅cz膮cym t臋 edycj臋 konferencji pn. 鈥濫uropa: kierunek odbudowa鈥. Premierzy rozmawiali o wyzwaniach wynikaj膮cych z aktualnej sytuacji pandemicznej takich, jak: skuteczna polityka szczepionkowa, realizacja Planu Odbudowy, relokacja produkcji niezb臋dnych d贸br z innych rejon贸w 艣wiata do Europy, czy zr贸wnowa偶ony rozw贸j kontynentu.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to nie tylko dyskusje o gospodarce, polityce i bezpiecze艅stwie, to tak偶e spotkania na najwy偶szym szczeblu i konkretne pomys艂y oraz rozwi膮zania na wsp贸艂czesne problemy. Dzi臋ki przeniesieniu wydarzenia do Karpacza, o Dolnym 艢l膮sku m贸wi ca艂y 艣wiat, a jego mi臋dzynarodowy wymiar podnosi presti偶 naszego regionu 鈥 m贸wi Grzegorz Macko, Wicemarsza艂ek Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego.

Marsza艂ek Cezary Przybylski pierwszego dnia trwania Forum wzi膮艂 udzia艂 w dw贸ch dyskusjach: inauguracyjnym panelu dotycz膮cym region贸w i ich przysz艂o艣ci oraz debacie poruszaj膮cej w膮tek nowej polityki sp贸jno艣ci Unii Europejskiej.

W obliczu dynamicznie zmieniaj膮cego si臋 艣wiata i transformacji energetycznej, wa偶ne jest, aby regiony przygraniczne 艣ci艣le ze sob膮 wsp贸艂pracowa艂y. Potrzebujemy wsp贸lnej koncepcji, wizji strategicznej i planu dzia艂a艅 dla Dolnego 艢l膮ska, Saksonii i Kraju Libereckiego, by nasze regiony jeszcze szybciej si臋 rozwija艂y 鈥 zaznacza艂 marsza艂ek Cezary Przybylski.

We wtorek na Forum rozmawia艂o si臋 tak偶e na temat polityki Zielonego 艁adu Unii Europejskiej. Projekt ten zak艂ada, 偶e nasz kontynent stanie si臋 pierwszym neutralnym dla klimatu i, co za tym idzie, pozytywnym przyk艂adem dla reszty 艣wiata. G艂os w tej dyskusji w imieniu Zarz膮du Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego zabra艂 wicemarsza艂ek Grzegorz Macko.

Jednym z wa偶nych element贸w polityki Zielonego 艁adu oraz priorytetem w dzia艂aniach Samorz膮du Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego jest kolej oraz d膮偶enie do zeroemisyjno艣ci i jej dost臋pno艣ci dla ka偶dego mieszka艅ca regionu. Rok 2021 decyzj膮 Unii Europejskiej zosta艂 nazwany Europejskim Rokiem Kolei. Na Forum Ekonomicznym nie mog艂o wi臋c zabrakn膮膰 dyskusji na ten temat. Wzi膮艂 w niej udzia艂 cz艂onek zarz膮du wojew贸dztwa, Tymoteusz Myrda, kt贸ry jest odpowiedzialny mi臋dzy innymi w艂a艣nie za rozw贸j kolei i jej infrastruktury na Dolnym 艢l膮sku.

Do Karpacza przyjechali przedstawiciele polityki, gospodarki i nauki z ca艂ej Europy. Rozmawiali艣my z nimi o tym, jakie trendy i zjawiska czekaj膮 nas w przysz艂o艣ci oraz co w zwi膮zku z tym w najbli偶szych latach b臋dzie si臋 dzia艂o na Dolnym 艢l膮sku i w Polsce 鈥 m贸wi Tymoteusz Myrda, Cz艂onek Zarz膮du Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego. 鈥 Mia艂em okazj臋 opowiedzie膰 o naszych do艣wiadczeniach w rozbudowie siatki po艂膮cze艅 kolejowych w regionie, a tak偶e rozmawia膰 o takich koncepcjach, jak Koleje Du偶ych Pr臋dko艣ci czy 鈥瀦ielona鈥 kolej 鈥 dodaje.

Nagrody Forum Ekonomicznego
Podczas ka偶dej edycji wydarzenia kapitu艂a Nagr贸d Forum Ekonomicznego przyznaje wyr贸偶nienia firmom i osobom, kt贸re w znacz膮cy spos贸b wspar艂y wa偶ne spo艂ecznie dzia艂ania lub osi膮gn臋艂y wyj膮tkowe sukcesy gospodarcze. W tym roku po raz pierwszy wr臋czono Nagrod臋 Prezydenta Wroc艂awia 鈥 Biznes Odpowiedzialny Spo艂ecznie oraz Nagrod臋 Polonijn膮 Forum Ekonomicznego.


Laureatami wyr贸偶nie艅 w poszczeg贸lnych kategoriach zostali:
鈥 Cz艂owiek Roku 2020 鈥 Janez Jansa, premier S艂owenii,
鈥 Firma Roku 2020 鈥 KGHM Polska Mied藕 S.A.,
鈥 Osobowo艣膰 Roku 鈥 Andrzej Adamczyk 鈥 Minister Infrastruktury, Pawe艂 Borys 鈥 prezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Marek Kuchci艅ski 鈥 by艂y Marsza艂ek Sejmu.
鈥 Organizacja Pozarz膮dowa 鈥 Zwi膮zek Harcerstwa Polskiego,
鈥 Nagroda Specjalna Forum Ekonomicznego 鈥 spo艂ecze艅stwo Ukrainy (wyr贸偶nienie odebra艂 premier Ukrainy, Denys Shmygal),
鈥 Nagroda Gospodarcza SGH 鈥 Grupa Maspex, Krzysztof Pawi艅ski,
鈥 Nagroda Polonijna Forum Ekonomicznego 鈥 And偶elika Borys - przewodnicz膮ca Zwi膮zku Polak贸w na Bia艂orusi oraz Andrzej Poczobut 鈥 cz艂onek jego Rady Nadzorczej (w ich imieniu wyst膮pili Irena Biernacka i Maria Tiszkowska)
鈥 Nagroda Prezydenta Wroc艂awia 鈥 Biznes Odpowiedzialny Spo艂ecznie 鈥 firmy: BSH, 3M i Techland.

Wa偶ne projekty dla Dolno艣l膮zak贸w
We wtorek podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu marsza艂ek Cezary Przybylski wraz z ministrem klimatu i 艣rodowiska Micha艂em Kurtyk膮 oraz zaproszonymi go艣膰mi og艂osili start pilota偶owego programu wymiany kopciuch贸w dla budynk贸w wielorodzinnych i lokali mieszkalnych w ramach programu 鈥濩zyste Powietrze鈥. Wnioski sk艂ada膰 b臋dzie mo偶na od 1 pa藕dziernika 2021. Zdecydowano tak偶e o zwi臋kszeniu finansowania projektu z 15 do 20 mln z艂. Dzi臋ki tym dop艂atom z obszaru Dolnego 艢l膮ska mo偶e znikn膮膰 w najbli偶szych latach 艂膮cznie oko艂o 720 nieefektywnych 藕r贸de艂 ciep艂a na paliwa sta艂e.

Zwi臋kszyli艣my planowany bud偶et dzia艂ania z 15 do 20 mln z艂, poniewa偶 wprowadzili艣my dodatkowe preferencje dla budynk贸w zlokalizowanych na terenach gmin granicz膮cych z Republik膮 Czesk膮. Mieszka艅cy tych w艂a艣nie gmin b臋d膮 mieli szans臋 na wy偶sze dotacje, czyli wi臋ksz膮 o dziesi臋膰 punkt贸w procentowych intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 m贸wi艂 podczas konferencji prasowej Minister Klimatu i 艢rodowiska Micha艂 Kurtyka.

Ostatniego dnia trwania Forum Ekonomicznego marsza艂ek Cezary Przybylski podpisa艂 wraz z Cezariuszem Lesiszem - Prezesem Zarz膮du Agencji Rozwoju Przemys艂u S.A., prof. dr hab. in偶. Arkadiuszem W贸jsem - Rektorem Politechniki Wroc艂awskiej, Marcinem Chludzi艅skim - Prezesem Zarz膮du KGHM Polska Mied藕 S.A. oraz Dariuszem Miko艂ajczakiem - Prezesem Toyota Manufacturing Motor Poland list intencyjny w sprawie powo艂ania Dolno艣l膮skiej Doliny Wodorowej. Udzia艂 w wydarzeniu brali tak偶e premier Mateusz Morawiecki oraz minister Micha艂 Kurtyka.

Bardzo si臋 ciesz臋, 偶e dzisiaj mo偶emy tutaj, na Dolnym 艢l膮sku, zainicjowa膰 powstanie ju偶 drugiej w Polsce doliny wodorowej. Wod贸r jest tym no艣nikiem energii, kt贸ry nale偶y do przysz艂o艣ci 鈥 m贸wi艂 premier Mateusz Morawiecki.聽

Nowa inicjatywa pozwoli wykorzysta膰 potencja艂 regionu w zakresie nowoczesnych technologii, a niskoemosyjny wod贸r b臋dzie u偶ywany na szerok膮 skal臋 jako 藕r贸d艂o czystej energii.

Cel osi膮gni臋cia neutralno艣ci klimatycznej do roku 2050 jest wielkim wyzwaniem dla Europy. Chcemy aby Dolno艣l膮ska Dolina Wodorowa sta艂膮 si臋 wa偶nym elementem tego procesu. Jako w艂adze samorz膮dowe silnie wspieramy inwestycje w rozw贸j innowacyjnych technologii, a tak偶e wsp贸艂prac臋 z o艣rodkami naukowymi i badawczymi. Wierz臋, 偶e ju偶 w najbli偶szych latach zobaczymy efekty tych dzia艂a艅 i umocnimy pozycj臋 Dolnego 艢l膮ska jako regionu nowoczesnego i 艣mia艂o podejmuj膮cego si臋 realizacji ambitnych wyzwa艅 鈥 doda艂 marsza艂ek Cezary Przybylski.

Opracowana przez Ministerstwo Klimatu i 艢rodowiska strategia do 2030 r. zak艂ada powstanie 5 dolin wodorowych, kt贸re b臋d膮 stanowi膰 zar贸wno trzon transformacji energetycznej, polegaj膮cej na przezbrojeniu sieci elektrycznych i ciep艂owniczych na spalanie czy wsp贸艂spalanie wodoru. Transformacj臋 przejdzie tak偶e transport publiczny poniewa偶 wod贸r b臋dzie m贸g艂 by膰 wykorzystywany jako paliwo.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy na rozw贸j technologii wodorowych zostan膮 przeznaczone 艣rodki w wysoko艣ci 800 mln euro. W powo艂aniu pi臋ciu dolin wodorowych uczestniczy Agencja Rozwoju Przemys艂u. Pierwsza dolina zosta艂a powo艂ana w maju tego roku w Rzeszowie. Kolejne powstan膮 na Dolnym 艢l膮sku, Podkarpaciu, Mazowszu, 艢l膮sku i w Wielkopolsce.

XXX Forum Ekonomiczne w liczbach
Tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego by艂a jednym z najliczniejszych wydarze艅, jakie odby艂y si臋 w Polsce od momentu wybuchu pandemii koronawirusa. W konferencji wzi臋艂o udzia艂 ponad 6 tys. uczestnik贸w, w tym prawie 4,5 tys. zaproszonych go艣ci z 56 kraj贸w. 1600 z nich uczestniczy艂o w prawie 420 wydarzeniach merytorycznych, kt贸re t艂umaczono 艂膮cznie na 65 j臋zyk贸w. Forum Ekonomiczne relacjonowali dziennikarze z ponad 400 redakcji polskich i zagranicznych. Przez 3 dni odby艂o si臋 wiele wydarze艅 kulturalnych, w kt贸rych udzia艂 wzi臋艂o prawie 80 artyst贸w. Podczas trzech uroczystych gal wr臋czono 13 nagr贸d dla wyr贸偶nionych os贸b, firm, czy organizacji.

殴r贸d艂o: Urz膮d Marsza艂kowski聽