Rozw贸j Dolin Wodorowych wymaga u艂o偶enia odpowiedniej strategii

Politechnika Wroc艂awska wyst膮pi艂a do Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju o dofinansowanie projektu pod nazw膮 System zarz膮dzania kluczowymi innowacjami w zakresie technologii wodorowych (H2LiveLab). Ogromna rola w tym projekcie przypad艂a dla zgorzeleckiego Z-Klastra.

Politechnika Wroc艂awska wyst膮pi艂a do Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju o dofinansowanie projektu pod nazw膮 System zarz膮dzania kluczowymi innowacjami w zakresie technologii wodorowych (H2LiveLab). Ogromna rola w tym projekcie przypad艂a dla zgorzeleckiego Z-Klastra.

G艂贸wnym celem projektu H2LiveLab jest zapewnienie administracji pa艅stwowej narz臋dzi do zarz膮dzania kluczowymi inwestycjami w zakresie technologii wodorowych oraz dolinami wodorowymi, w tym przygotowanie za艂o偶e艅 legislacji dla sektora wodorowego w Polsce. Ma to prowadzi膰 do wprowadzenia na polski rynek zielonego wodoru oraz wzrost popytu na zielony wod贸r w sektorach: energetyki, transportu, chemii, a tak偶e do opracowania nowych produkt贸w rynkowych, wypieraj膮cych te wytwarzane z surowc贸w kopalnych. Wdro偶enie takich rozwi膮za艅 b臋dzie mia艂o pozytywny wp艂yw na rozwoju gospodarki bezemisyjnej. Ogromna rola przypada zaanga偶owanemu w Projekt zgorzeleckiemu ZKlastrowi.

Zklaster jest jednym z inicjator贸w Dolno艣l膮skiej Doliny Wodorowej. Chcieliby艣my, 偶eby powstawanie Doliny by艂o 艣ci艣le zwi膮zane z projektem, co pozwoli na uzyskanie wymiernych korzy艣ci i unikni臋cie wielu b艂臋d贸w na drodze nowo powstaj膮cej struktury. Model by艂by oczywi艣cie implementowalny w pozosta艂ych Dolinach, w postaci dzielenia si臋 dobrymi praktykami -m贸wi Agnieszka Spirydowicz, prezes Zgorzeleckiego Klastera Rozwoju Odnawialnych 殴r贸de艂 Energii i Efektywno艣ci Energetycznej

Jej wypowied藕 potwierdza dr in偶. Pawe艂 Wolny, adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale In偶ynierii Procesowej i Ochrony 艢rodowiska Politechniki 艁贸dzkiej

Je艣li nadal b臋dziemy mogli dywersyfikowa膰 nasze metody wytwarzania energii i tworzy膰 coraz wi臋cej jej odnawialnych i zielonych 藕r贸de艂, ro艣nie potencja艂 udoskonalania metody produkcji zielonej energii, podczas kt贸rej wod贸r i amoniak wytwarzany jest jako produkt uboczny, zapewniaj膮c ca艂kowicie czysty i bezpieczny cykl zasilania 鈥 zauwa偶a w artykule Niebieskie paliwo przysz艂o艣ci, dr in偶. Pawe艂 Wolny*

Implementacja technologii wodorowych w Polsce

Rekomendacje spowoduj膮 obni偶enie barier rozwoju technologii wodorowych poprzez:

  1. zaproponowanie uregulowa艅 prawnoadministracyjnych,
  2. organizacj臋 pilota偶owych LivingLabs w postaci Doliny Wodorowej (ZKlaster) oraz Zielonej Chemii (Grupa Azoty),
  3. wypracowanie dobrych praktyk dla transformacji z gospodarki na w臋glowodorach kopalnych do gospodarki opartej na wodorze,
  4. opracowanie Handbooka zawieraj膮cego procedury zarz膮dzania kluczow膮 inwestycj膮 wodorow膮 i Dolin膮 Wodorow膮,
  5. przed艂o偶enie rekomendacji w zakresie polityki gospodarczej pa艅stwa, w tym z udzia艂em wodoru 鈥 uwa偶aj膮 wnioskodawcy.

Autorzy zak艂adaj膮, 偶e wyniki projektu b臋d膮台 r贸wnie偶虈 przydatne innym podmiotom j (m.in. samorz膮dom, przedsi臋biorcom, organizacjom po偶ytku publicznego, itp.) zaanga偶owanym w budow臋台 gospodarki wodorowej. Opracowane materia艂y instrukta偶owe i regulacje prawne umo偶liwi膮 bowiem inicjowanie i prowadzenie przedsi臋wzi臋膰 w zakresie technologii wodorowych r贸wnie偶 w wymiarze lokalnym (M艢P, samorz膮d 鈥 miasto/gmina, organizacja pozarz膮dowa), ze wzgl臋du na coraz szersze upowszechnienie technologii wodorowych.

Wyniki Projektu pozwol膮 ponadto na opracowanie strategii uniezale偶niania polskiej gospodarki od surowc贸w i paliw kopalnych, zast臋puj膮c je rodzimymi produktami wytworzonymi na bazie wodoru. Wymusza to konieczno艣膰 poznania i wdro偶enia innowacyjnych sposob贸w post臋powania (handbooks, opis dobrych praktyk, itp.), okre艣lanych roboczo jako LivingLabs, kt贸reb臋d膮 s艂u偶y膰 wypracowaniu pilota偶owych dzia艂a艅 transformuj膮cych polsk膮 gospodark臋 w kierunku bezemisyjnym, a opartej na wodorze.

LivingLabs b臋d膮 鈥瀞amoucz膮cymi si臋鈥 centrami kompetencji, narz臋dziami wspomagaj膮cymi administracj臋 pa艅stwow膮, samorz膮dy lokalne, przedsi臋biorc贸w i klastry technologiczne we wdra偶aniu technologii wodorowych. Wdro偶enie koncepcji LivingLab w polskich warunkach technicznych, spo艂ecznych i prawnych, w odniesieniu do innowacji w zakresie technologii wodorowych umo偶liwi, podobnie jak w krajach z bardziej zaawansowan膮 gospodark膮 wodorow膮, powstanie wiedzy, narz臋dzi prawnych i materia艂贸w instrukta偶owych (handbooks, dobre praktyki, itp.).U艂atwi to 艂膮cznie implementacj臋 technologii wodorowych w Polsce 鈥 twierdz膮 autorzy projektu.

Zdaniem autor贸w realizacja projektu prze艂o偶y si臋 bezpo艣rednio na transformacj臋 polskiej gospodarki przyspieszaj膮c proces jej dekarbonizacji i odchodzenia od paliw i surowc贸w kopalnych. Dzi臋ki integracji potencja艂u naukowego i w艂膮czenia takich partner贸w jak: ARP, Azoty oraz ZKlaster, oddzia艂ywanie na gospodark臋 b臋dzie mia艂o miejsce od pocz膮tku realizacji Projektu. Beneficjentami Projektu b臋d膮 te偶 podmioty zg艂aszaj膮ce akces do Doliny Wodorowej, w tym firmy skupione w ZKlastrze i wsp贸艂pracuj膮ce z nim, a tak偶e przedsi臋biorstwa sektora chemicznego wsp贸艂pracuj膮ce z Grup膮 Azoty jak r贸wnie偶 firmy dzia艂aj膮ce w strefach zarz膮dzanych przez ARP. Utworzone w ramach projektu dwa LivingLabs zostan膮 przekszta艂cone w centra kompetencji zarz膮dzane przez ZKlaster (specjalno艣膰: sektor energetyki) oraz Grup臋 Azoty (specjalno艣膰: sektor zielonej chemii).

Korzy艣ci spo艂eczne i 艣rodowiskowe

Zastosowanie w praktyce opracowanych rozwi膮za艅 przyczyni si臋 do wspierania budowy innowacyjnej, neutralnie klimatycznie gospodarki wodorowej. Umo偶liwi te偶 p艂ynn膮 transformacj臋 energetyczn膮, ekologiczn膮 i surowcow膮 Polski. Zastosowanie w praktyce tak opracowanego rozwi膮zania wp艂ywa膰 b臋dzie stymuluj膮co na rozw贸j naukowy i ekonomiczny oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Przyczyni si臋 te偶do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju r贸偶nych region贸w, wspieraj膮 transformacj臋 gospodarcz膮 oraz u艂atwiaj膮 osi膮gni臋cie cel贸w klimatycznych.

ZKlaster na rzecz innowacji

Ogromna rola w projekcie przypada Zgorzeleckiemu Klasterowi Rozwoju Odnawialnych 殴r贸de艂 Energii i Efektywno艣ci Energetycznej, kt贸ry zrzesza samorz膮dy, jednostki naukowe, organizacje pozarz膮dowe oraz przedsi臋biorc贸w, kt贸rych celem jest realizacja Strategii Klastra, k艂ad膮ca nacisk na rozw贸j odnawialnych 藕r贸de艂 energii oraz innowacyjnych technologii z nimi zwi膮zanych. Na terenie Klastra dzia艂a ok 80MW instalacji OZE. Do jego zada艅 w projekcie nale偶y m.in. budowa zintegrowanego, regionalnego klastra technologicznego (Dolina Wodorowa), pozwalaj膮cego na organizacj臋 pe艂nych 艂a艅cuch贸w warto艣ci z udzia艂em firm technologicznych.

Wod贸r, jako paliwo przysz艂o艣ci wymaga od nas wiele pracy, zw艂aszcza je艣li chcemy patrze膰 w przysz艂o艣膰 i stawia膰 na zielony wod贸r produkowany wy艂膮cznie ze 藕r贸de艂 odnawialnych - m贸wi Agnieszka Spirydowicz, prezes ZKlastra i ekspert ds. regulacji unijnych Projektu.

*Niebieskie paliwo przysz艂o艣ci, Pawe艂 Wolny, Przegl膮d Po偶arniczy, 02/luty 2021, str. 26