XII 艢wi臋to Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego

16 pa藕dziernika, w Dzie艅 艢w. Jadwigi 艢l膮skiej, od 2010 roku obchodzimy 艢wi臋to Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego z uroczyst膮 sesj膮 Sejmiku. 艢wi臋to Wojew贸dztwa to rokrocznie doskona艂a okazja, aby w atmosferze dumy z naszego regionu spotka膰 si臋 z mieszka艅cami Dolnego 艢l膮ska. W tym roku wr臋czone zostan膮 nagrody za rok 2020 , gdy偶 uroczysta sesja z okazji XI 艢wi臋ta Wojew贸dztwa zosta艂a odwo艂ana z powodu 贸wczesnej sytuacji epidemiologicznej.

16 pa藕dziernika, w Dzie艅 艢w. Jadwigi 艢l膮skiej, od 2010 roku obchodzimy 艢wi臋to Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego z uroczyst膮 sesj膮 Sejmiku. 艢wi臋to Wojew贸dztwa to rokrocznie doskona艂a okazja, aby w atmosferze dumy z naszego regionu spotka膰 si臋 z mieszka艅cami Dolnego 艢l膮ska. W tym roku wr臋czone zostan膮 nagrody za rok 2020 , gdy偶 uroczysta sesja z okazji XI 艢wi臋ta Wojew贸dztwa zosta艂a odwo艂ana z powodu 贸wczesnej sytuacji epidemiologicznej.

艢w. Jadwiga 艢l膮ska ca艂e swoje 偶ycie po艣wi臋ci艂a tej ziemi i jej mieszka艅com. Zas艂yn臋艂a z wielkiej pobo偶no艣ci 鈥╥ czyn贸w mi艂osierdzia. Jej wysi艂ki zdecydowanie przekracza艂y to, co dzi艣 nazywamy dzia艂alno艣ci膮 charytatywn膮. By艂a to raczej przemy艣lana polityka spo艂eczna m膮drego i roztropnego polityka, troszcz膮cego si臋 o wsp贸lne dobro.

W lipcu br. Radni Wojew贸dztwa podj臋li uchwa艂臋 w sprawie nadania tytu艂u CIVI HONORARIO 鈥 Honorow膮 Obywatelk膮 Dolnego 艣l膮ska zosta艂a And偶elika Borys Prezes Stowarzyszenia Polak贸w na Bia艂orusi. A Dolno艣l膮sk膮 Nagrod臋 Kulturaln膮 SILESIA otrzyma艂 Zwi膮zek Polak贸w na Bia艂orusi, za ca艂okszta艂t jego dzia艂alno艣ci na rzecz Polak贸w mieszkaj膮cych na Bia艂orusi.

Prezes Zwi膮zku Polak贸w na Bia艂orusi And偶elika Borys
Honorow膮 Obywatelk膮 Dolnego 艢l膮ska CIVI ONORARIO

Tytu艂 Honorowej Obywatelki Dolnego 艢l膮ska 鈥濩IVI HONORARIO鈥 jest wyrazem najwy偶szego uznania dla Pani Prezes Zwi膮zku Polak贸w na Bia艂orusi, dzia艂aczki mniejszo艣ci polskiej i polskiej patriotki, kt贸ra swoj膮 postaw膮 i obron膮 polskich warto艣ci zas艂uguje na nasz najwy偶szy szacunek i wsparcie.

And偶elika Borys sta艂a si臋 symbolem niez艂omnego trwania w obronie polskich warto艣ci, symbolem m膮drej, pokojowej postawy. Prowadzi Zwi膮zek Polak贸w prost膮 drog膮, a poprawy sytuacji Polak贸w i ka偶dej innej mniejszo艣ci upatruje przede wszystkim w egzekwowaniu zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z mi臋dzynarodowego prawa 鈥╥ realnego poparcia opinii publicznej w Bia艂orusi, Europie oraz rodak贸w w Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo licznych i niezwykle dotkliwych szykan, represji i prze艣ladowa艅 niez艂omnie walczy o przestrzeganie praw mniejszo艣ci polskiej na Bia艂orusi.

Po ponownym wyborze na prezesa Zwi膮zku Polak贸w na Bia艂orusi - 鈥23 marca 2021 r. - And偶elika Borys zosta艂a aresztowana. Postawiono jej absurdalne zarzuty dotycz膮ce pod偶egania do nienawi艣ci na tle etnicznym oraz rehabilitacji nazizmu, za co grozi jej od 5 do 12 lat pozbawienia wolno艣ci. And偶elika Borys jest uwi臋ziona. Wykaza艂a si臋 niecodzienn膮 odwag膮 i niez艂omno艣ci膮, gdy odm贸wi艂a opuszczenia terenu Bia艂orusi w zamian za zwr贸cenie wolno艣ci. Od p贸艂 roku przebywa w areszcie w 呕odzinie w ci臋偶kich warunkach.

And偶elika Borys 鈥 nauczycielka, dzia艂aczka mniejszo艣ci polskiej na Bia艂orusi, w latach 2005鈥2010 i od 2016 przewodnicz膮ca Zwi膮zku Polak贸w na Bia艂orusi.

Urodzi艂a si臋 w polskiej rodzinie Czes艂awa i Henryki Borys, zamieszkuj膮cej na obszarze Bia艂oruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, p贸藕niejszej Republiki Bia艂orusi. Uko艅czy艂a szko艂臋 艣redni膮 w Podlipkach, nast臋pnie uczy艂a si臋 w Zamo艣ciu oraz studiowa艂a na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bia艂ymstoku.
鈥≒o studiach wr贸ci艂a na Bia艂oru艣, by wyk艂ada膰 j臋zyk polski w polskiej szkole w Grodnie i w Odelsku. W 1995 zosta艂a cz艂onkiem Zwi膮zku Polak贸w na Bia艂orusi, a po trzech latach przewodnicz膮c膮 jego wydzia艂u edukacji. Na sz贸stym zje藕dzie ZPB w marcu 2005 wybrano j膮, ku zaskoczeniu w艂adz Bia艂orusi, na przewodnicz膮c膮 Zwi膮zku.

SILESIA Dolno艣l膮ska Nagroda Kulturalna Sejmiku Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego dla Zwi膮zku Polak贸w na Bia艂orusi

Kapitu艂a przyzna艂a nagrod臋 Zwi膮zkowi Polak贸w na Bia艂orusi za ca艂okszta艂t jego dzia艂alno艣ci na rzecz Polak贸w mieszkaj膮cych na Bia艂orusi. Wa偶nym filarem to偶samo艣ci kultury dolno艣l膮skiej s膮 tre艣ci oraz inspiracje to偶same z tymi, kt贸re s膮 tw贸rczo rozwijane przez Polak贸w m.in. w Grodnie, Brze艣ciu i wielu innych miejscowo艣ciach. Aby 偶y膰 jako Polacy, broni膰 swoich praw mniejszo艣ci narodowej i praw dobrych obywateli Bia艂orusi za艂o偶yli Zwi膮zek Polak贸w. Ich aktywna dzia艂alno艣膰 jest nie tylko godna podziwu ze wzgl臋du na rozmiar i wszechstronno艣膰 przedsi臋wzi臋cia, ale tak偶e z powodu zachowywania pe艂nej niezale偶no艣ci i heroizmu dzia艂ania w warunkach prze艣ladowa艅 i represji.

Obecnie Zwi膮zek wspiera 116 o艣rodk贸w nauczania j臋zyka ojczystego, kt贸re wyposa偶a w niezb臋dny sprz臋t i materia艂y dydaktyczne. W wi臋kszych miastach np. w Grodnie, Brze艣ciu, Baranowiczach, Mi艅sku, Wo艂kowysku dzia艂aj膮 polskie szko艂y spo艂eczne. 鈥╓ Grodnie do Polskiej Szko艂y Spo艂ecznej im. Kr贸la Stefana Batorego w roku szkolnym 2020/2021 ucz臋szcza艂o 1 400 uczni贸w. Dla nauczycieli organizuj膮 zaj臋cia metodyczne鈥╥ warsztaty, a uczniowie bior膮 udzia艂 w licznych konkursach, np. 鈥濵istrz Ortografii鈥, Olimpiada Literatury i J臋zyka Polskiego czy Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza 鈥濳resy鈥.

Zwi膮zek Polak贸w powo艂a艂 16 dom贸w polskich, umo偶liwi艂 odrodzenie si臋 harcerstwa, powstanie wielu towarzystw i stowarzysze艅 m.in. Stowarzyszenia Armii Krajowej, Stowarzyszenia Sybirak贸w. Powsta艂o Polskie Towarzystwo Lekarskie, kt贸rego cz艂onkowie uczestnicz膮 w mi臋dzynarodowych konferencjach naukowych i odbywaj膮 sta偶e w Polsce. Towarzystwo Plastyk贸w Polskich organizuje co roku wystawy indywidualne, zbiorowe i tematyczne po艣wi臋cone np. Obro艅com Grodna, a z zebranych funduszy kupuj膮 prezenty bo偶onarodzeniowe dzieciom ucz膮cym si臋 j臋zyka polskiego.

Zwi膮zek Polak贸w na Bia艂orusi ma w艂asne media: gazet臋 鈥濭艂os znad Niemna鈥, miesi臋cznik 鈥濵agazyn Polski鈥 i portal znadniemna.pl. W 2019 roku Zwi膮zek Polak贸w na Bia艂orusi zorganizowa艂 198 imprez w skali ca艂ego kraju, a w 2020 roku 鈥 171.

Do wa偶nych inicjatyw Zwi膮zku od pocz膮tku jego istnienia nale偶y opieka nad grobami polskich 偶o艂nierzy. Ju偶 w 1990 r. zosta艂 uporz膮dkowany Cmentarz Wojskowy w Grodnie, p贸藕niej odnawiano kolejne kwatery wojskowe i groby. Akcje sprz膮tania miejsc poch贸wku s膮 prowadzone 8 razy w roku. Niemal co roku s膮 odkrywane zapomniane mogi艂y.


Za rok 2020 Sejmik Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego przyzna艂
indywidualne i zbiorowe Nagrody Kulturalne SILESIA:
Christopherowi Nowickiemu, Janowi Bortkiewiczowi, Ch贸rowi Cantabile oraz Zespo艂owi Ta艅ca Narodowego i Estradowego 鈥濳r膮g鈥.

Za rok 2021 Sejmik Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego przyzna艂
indywidualne i zbiorowe Nagrody Kulturalne SILESIA:
Annie Ko艂odziejczyk, Magdalenie Grzybowskiej, Magdalenie Gazur, Jackowi Kosowii Tomaszowi Miko艂ajczakowi, Mai Woli艅skiej i Marcinowi Rupoci艅skiemu, Dariuszowi Jarosowi oraz Zwi膮zkowi Polak贸w na Bia艂orusi.

SILESIA za rok 2020:

Christoper Nowicki - Profesor Akademii Sztuk Pi臋knych we Wroc艂awiu, ceniony grafik. W 1993 przyjecha艂 na sta艂e do Polski, a w 1995 zosta艂 wyk艂adowc膮 wroc艂awskiej ASP. W roku 2005 obroni艂 prac臋 habilitacyjn膮 na Wydziale Grafiki. Jako profesor wizytuj膮cy by艂 zapraszany na uczelnie w Chinach, Japonii, Portugalii i USA.

鈥╓ roku 2010 by艂 pomys艂odawc膮 i kuratorem wystawy Wsp贸艂czesnej Grafiki Polskiej w Tianjin w Chinach, kt贸ra prezentowa艂a prace 97 polskich artyst贸w. W kolejnych latach wystawa ta mia艂a miejsce w Korei Po艂udniowej, Indiach, Portugalii i Polsce. Prof. Nowicki by艂 tak偶e kuratorem wielu wystaw Wroc艂awskiej Szko艂y Grafiki m.in. w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Grecji, Szkocji i Rumunii. Za swoje zas艂ugi w promowaniu grafiki polskiej na 艣wiecie w 2015 roku otrzyma艂 od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznak臋 Zas艂u偶ony dla Kultury Polskiej.

Jan Bortkiewicz - jest fotografem i fotografikiem. By艂 fotoreporterem miesi臋cznik贸w 鈥濸olska鈥 i 鈥濷dra鈥, wyk艂adowc膮 fotografii w Pa艅stwowej Wy偶szej Szkole Sztuk Plastycznych we Wroc艂awiu. Jest autorem kilkudziesi臋ciu plakat贸w, ok艂adek p艂yt, wsp贸艂realizatorem scenografii filmowych i telewizyjnych, redaktorem ksi膮偶ek oraz organizatorem sympozj贸w. Swoje prace prezentowa艂 na wielu wystawach w Polsce i za granic膮. By艂 kuratorem ponad 100 wystaw. Za swoj膮 dzia艂alno艣膰 zosta艂 wyr贸偶niony wieloma nagrodami i odznaczeniami, mi臋dzy innymi: -przez Prezydenta RP Z艂otym Krzy偶em Zas艂ugi, a przez Sejmik Wojew贸dztwa Z艂ot膮 Odznak膮 Honorow膮 Zas艂u偶ony dla Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego.

Ch贸r Cantabile - m艂odzie偶owy ch贸r, dzia艂aj膮cy przy Centrum Kultury w Polkowicach od 1999 roku. Tworz膮 go uczniowie i absolwenci Szko艂y Podstawowej nr 3. Nauczycielem muzyki w tej szkole oraz za艂o偶ycielem i dyrygentem ch贸ru jest Joanna K膮ca, absolwentka Wydzia艂u Artystycznego Uniwersytetu Zielonog贸rskiego w klasie dyrygentury i fortepianu. Prowadzony przez ni膮 Ch贸r Cantabile jest laureatem wielu konkurs贸w i festiwali. W repertuarze zespo艂u znajduj膮 si臋 utwory kompozytor贸w polskich i zagranicznych, zar贸wno muzyki dawnej, jak i wsp贸艂czesnej oraz muzyki religijnej. W listopadzie 2018 ch贸r koncertowa艂 z brytyjsk膮 wokalistk膮 Katy Carr, co zaowocowa艂o wydaniem p艂yty. W 2019 roku ch贸r obchodzi艂 20-lecie swojej dzia艂alno艣ci artystycznej.

Zesp贸艂 Ta艅ca Narodowego i Estradowego 鈥濳r膮g鈥 - istnieje od 45 lat. 艢widnicki zesp贸l promuje folklor polski w kraju i za granic膮. W repertuarze ma ta艅ce narodowe, regionalne, estradowe, a tak偶e ta艅ce pa艅stw odwiedzanych przez zesp贸艂. Wszystkie programy zosta艂y opracowane i wyre偶yserowane przez za艂o偶ycielk臋 鈥╥ kierowniczk臋 artystyczn膮 zespo艂u 鈥 pani膮 Mari臋 Ski艣lewicz oraz jej syna Wojciecha, choreografa zespo艂u. Zesp贸艂 reprezentowa艂 Dolny 艢l膮sk na festiwalach m.in. 鈥╳ Niemczech, Francji, Portugalii, Rosji, w Meksyku czy Wenezueli. W roku 2015 zesp贸艂 zosta艂 uhonorowany odznaczeniem 鈥瀂as艂u偶ony dla Kultury Polskiej鈥.


SILESIA za rok 2021:

dr hab. Anna Ko艂odziejczyk malarka, kuratorka, wyk艂adowczyni Akademii Sztuk Pi臋knych i cz艂onkini Fundacji Sztuki Wsp贸艂czesnej Art Transparent z bogatym dorobkiem artystycznym i naukowym. Pani Anna Ko艂odziejczyk organizuje m.in. Przegl膮d Sztuki Survival 鈥 cyklicznej wystawy odbywaj膮cej si臋 od 2003 r. we Wroc艂awiu. Jest laureatk膮 i zdobywczyni膮 Grand Prix w konkursie Samsung Art. Master. Jej prace s膮 prezentowane na licznych wystawach po艣wi臋conych reinterpretacji kulturowego dziedzictwa Wroc艂awia i Dolnego 艢l膮ska, w kraju i poza granicami np. w Niemczech, na W臋grzech, w Rosji i w Japonii.

dr hab. Magdalena Grzybowska jest rze藕biark膮, kt贸ra tw贸rczo艣膰 prezentuje poprzez wystawy, sympozja oraz plenery. Sw贸j bogaty dorobek artystyczny i naukowy wykorzystuje przy organizowaniu mi臋dzynarodowych wydarze艅 artystycznych odbywaj膮cych si臋 na Dolnym 艢l膮sku. Pani Magdalena Grzybowska wsp贸艂pracuje z innymi artystami, a w dzia艂alno艣膰 w艂膮cza w膮tki teatralne, motywy ta艅ca wsp贸艂czesnego i muzyki. Wybitnym osi膮gni臋ciem artystki jest coroczne Mi臋dzynarodowe Sympozjum Sztuki 鈥濨y艂o, jest i b臋dzie鈥, odbywaj膮ce si臋 w Pa艂acu Morawa pod Strzegomiem. Za艂o偶enia sympozjum pozwalaj膮 na swobodn膮 wymian臋 my艣li artystom wizualnym, teoretykom, krytykom i historykom sztuki. Efektem wielostronnej wsp贸艂pracy s膮 dwuj臋zyczne publikacje i strony internetowe.

Magdalena Gazur - absolwentka Wydzia艂u Ceramiki i Szk艂a oraz stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani Magdalena Gazur cz臋sto podkre艣la, jak wa偶na jest dla niej kultura materialna naszego Regionu, co przyczyni艂o si臋 do podj臋cia przez ni膮 wsp贸艂pracy z 鈥濵anufaktur膮鈥 w Boles艂awcu鈥, gdzie przez ostatnich dziesi臋膰 lat by艂a autork膮 unikalnych wzor贸w. W swej pracy artystycznej buduje mark臋 ceramiki boles艂awieckiej w kraju i na 艣wiecie. W 2013 r. otrzyma艂a nagrod臋 鈥濵ust Have鈥 za projekt zestawu ceramicznego na 艁贸d藕 Design, a w 2020 r. za zestaw ceramiczny 鈥濴ata 60-te鈥. Jej kolekcja 鈥濺oses鈥 zosta艂a wyr贸偶niona podczas Mi臋dzynarodowych Targ贸w we Frankfurcie. Prace Magdaleny Gazur trafiaj膮 do kolekcji Muzeum Narodowego we Wroc艂awiu i Narodowego Muzeum w Krakowie.

dr hab. Jacek Kos i dr Tomasz Miko艂ajczak otrzymuj膮 nagrod臋 za wsp贸lne zrealizowanie Wystawy 鈥濿艂adys艂aw Wincze. Wn臋trza鈥, kt贸ra jest odzwierciedleniem tworzenia nowego design-u na Ziemiach Odzyskanych po艂膮czon膮 z prezentacj膮 poddanych renowacji mebli. Prezentacja jest wyrazem ho艂du W艂adys艂awowi Wincze, kt贸ry zaszczepi艂 ponadczasowe idee ujawniaj膮ce ponadpokoleniowe zwi膮zki i warto艣ci. Wystawa mia艂a miejsce w Muzeum Architektury we Wroc艂awiu i by艂a prezentacj膮 tw贸rczo艣ci jednego z najwa偶niejszych projektant贸w wn臋trz i sztuki u偶ytkowej XX wieku.

dr hab. Jacek Kos jest zwi膮zany z Wydzia艂em Architektury Wn臋trz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pi臋knych we Wroc艂awiu. Od tamtej pory jest stale obecny w przestrzeni sztuki, a tak偶e kreuje kulturowy pejza偶 miasta i regionu. Jest pomys艂odawc膮 opracowa艅 wystawienniczych, dzia艂a艅 parateatralnych, wirtuozem przestrzeni, entuzjast膮 teatru i inscenizacji scenograficznych.

dr Tomasz Miko艂ajczak jest historykiem sztuki, wyk艂adowc膮 Akademii Sztuk Pi臋knych we Wroc艂awiu, uczestnikiem i tw贸rc膮 polskich i mi臋dzynarodowych projekt贸w badawczych. Jest autorem ksi膮偶ek i artyku艂贸w naukowych zwi膮zanych z histori膮 sztuki, wzornictwem, dziedzictwem kulturowym i turystyk膮 kulturow膮. Doktor Miko艂ajczak jest redaktorem naczelnym serii wydawniczej Wroc艂awskie 艢rodowisko Artystyczne.


Kapitu艂a przyzna艂a nagrod臋 Mai Woli艅skiej i Marcinowi Rupoci艅skiemu za wsp贸艂tworzenie pracowni Narracji i Interakcji w Nowych Mediach oraz w Katedrze Kompozycji Akademii Muzycznej we Wroc艂awiu oraz za dzie艂o 鈥濺andom Check鈥 鈥 dwugodzinny koncert multimedialny zrealizowany w okresie pandemii, w ramach festiwalu muzyki wsp贸艂czesnej Sacrum Profanum. Uznani arty艣ci w艂膮czyli do projektu kompozycje student贸w, wyznaczaj膮c im nowe zadania, co pozwoli艂o m艂odzie偶y przetrwa膰 najtrudniejsze chwile wiosennego lockdownu. Dzi臋ki temu opr贸cz zespo艂u pomys艂odawc贸w powsta艂o dodatkowych siedem mi臋dzynarodowych grup studenckich przygotowuj膮cych odr臋bne kompozycje audiowizualne.

Profesor dr hab. Maja Woli艅ska to artystka multimedialna prowadz膮ca pracowni臋 dyplomuj膮c膮 Narracja i Interakcja w Nowych Mediach. Zajmuje si臋 metodami narracyjnymi wykorzystywanymi w mediach takich jak: film, wideo, fotografia, obraz generatywny, d藕wi臋k, dzia艂ania interaktywne i nielinearne. Od 2010 roku wsp贸艂tworzy kolektyw Commonheavens (komenhewens 鈥 wsp贸lne niebiosa), kt贸rego prace znajduj膮 si臋 m.in. w Barcelonie.

Marcin Rupoci艅ski jest kompozytorem i grafikiem, za艂o偶y艂 grup臋 Morphai. Jego kompozycje by艂y prezentowane na wielu festiwalach: m.in. na Musica Polonica Nova, czy Beijing Modern (Bejd偶in modern) w Pekinie. Wsp贸艂pracowa艂 z wieloma teatrami, m.in. z Teatrem Rozmaito艣ci i Laboratorium Dramatu w Warszawie, Narodowym Teatrem Starym w Krakowie.

Dariusz Jaros - za wieloletni膮 wsp贸艂prac臋 z o艣rodkami kultury w organizowaniu i koordynowaniu festiwali i przegl膮d贸w muzycznych dla dzieci i m艂odzie偶y. Pan Jaros organizuje dla uzdolnionych muzycznie uczni贸w Gminne Warsztaty Wokalne w Lubachowie. Realizuje autorski projekt Spotka艅 Artystycznych wraz z plac贸wkami Wychowania Pozaszkolnego oraz promuje uzdolnion膮 m艂odzie偶 na arenie og贸lnopolskiej i mi臋dzynarodowej. Artysta prowadzi warsztaty dla dyrektor贸w i nauczycieli plac贸wek wychowania pozaszkolnego. Tworzy tak偶e autorsk膮 muzyk臋 鈥╪a potrzeby Alchemii Teatralnej Doros艂ych, pracuje r贸wnie偶 jako muzyk instrumentalista i kierownik zespo艂u przy spektaklach.


Z艁OTE ODZNAKI HONOROWE
ZAS艁U呕ONY DLA WOJEW脫DZTWA DOLNOSL膭SKIEGO:

Odznaki otrzymaj膮: Gra偶yna Bernatowicz, Ewa Ma艅kowska, Gra偶yna Or艂owska-Sondej, Julian Gozdowski, Stowarzyszenie BIEG PIAST脫W, Maja W艂oszczowska, Piotr Ma艂achowski, Dolno艣l膮ska Izba Lekarska.

Gra偶yna Bernatowicz - By艂a ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej i w Hiszpanii. Pe艂ni艂a funkcj臋 Wiceministra Spraw Zagranicznych. Jest prawnikiem, politologiem, profesorem Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Jako Ambasador mia艂a wp艂yw i przyczyni艂a si臋 do zorganizowania wielu wydarze艅 we wsp贸艂pracy polsko 鈥 czeskiej, np. na organizacj臋 Dolno艣l膮sko - Czeskiego Forum Gospodarczego. Wsp贸艂dzia艂a艂a przy utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Wsp贸艂pracy Terytorialnej NOVUM. Za prac臋 na rzecz Ojczyzny i wsp贸艂prac臋 mi臋dzy narodami zosta艂a Odznaczona m.in. Krzy偶em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wysokiej rangi odznaczeniami zagranicznymi.

Ewa Ma艅kowska - doktor nauk rolniczych, wyk艂adowczyni akademicka, urz臋dniczka pa艅stwowa i samorz膮dowa. Pe艂ni艂a funkcj臋 wicewojewody dolno艣l膮skiego w latach 2012 鈥 2014. W latach 2014-2018 by艂a wicemarsza艂kiem Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego. Radna w II, III oraz V kadencji sejmiku wojew贸dztwa. Pani膮 Ew臋 Ma艅kowsk膮 znamy r贸wnie偶 z dzia艂alno艣ci charytatywnej mi臋dzy innymi jako cz艂onka za艂o偶yciela Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego 艢l膮ska oraz Cz艂onka Kapitu艂y Dolno艣l膮skiego Klucza Sukcesu. Zasiada艂a w Prezydium Zarz膮du Wojew贸dzkiego Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych Rzeczypospolitej Polskiej, dzi臋ki jej staraniom wiele jednostek OSP otrzyma艂o nowy sprz臋t ga艣niczy. W 2011 r. zosta艂a powo艂ana do grona Ambasador贸w Aktywno艣ci Kobiet.

Gra偶yna Or艂owska-Sondej - od ponad 30 lat jest dziennikark膮. Od pocz膮tku pracy dziennikarskiej by艂a nie tylko autork膮 audycji, ale wsparciem dla widz贸w; opowiada艂a o ich problemach i interweniowa艂a, gdy zasz艂a potrzeba. Redagowa艂a i prowadzi艂a 鈥濪olno艣l膮ski Magazyn Reporter贸w鈥 oraz program 鈥濺eporterzy w drodze鈥. Cotygodniowe dy偶ury by艂y dla Niej zar贸wno dziennikarskim obowi膮zkiem, jak i s艂u偶b膮 publiczn膮, cz臋sto polegaj膮c膮 na organizowaniu pomocy materialnej dla najubo偶szych widz贸w. W my艣l has艂a 鈥濿a偶ne jest wsparcie i wa偶na jest pami臋膰鈥 鈥 w autorskim programie 鈥淪tudio Wsch贸d鈥 realizuje reporta偶e opowiadaj膮ce o zwi膮zkach Dolno艣l膮zak贸w z ojczyzn膮 ich przodk贸w. Jest wsp贸艂autork膮 akcji 鈥淢ogi艂臋 Pradziada Ocal od Zapomnienia鈥, wsp贸lnie z gronem wolontariuszy, porz膮dkuje polskie cmentarze i rekonstruuje mogi艂y pozosta艂e na wschodzie. Jest laureatk膮 wielu nagr贸d i odznacze艅, w tym nagrody Parlamentu Europejskiego: 鈥瀂a budowanie most贸w ponad granicami, w uznaniu dzia艂alno艣ci spo艂ecznej na rzecz pojednania narod贸w Europy 艢rodkowo - Wschodniej鈥.

Julian Gozdowski 鈥 to zas艂u偶ony trener narciarstwa biegowego. W 1976 roku zorganizowa艂 pierwsz膮 edycj臋 Biegu Piast贸w, kt贸ry wkr贸tce przekszta艂ci艂 si臋 鈥╳ coroczn膮 mi臋dzynarodow膮 imprez臋 narciarsk膮 na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Por臋bie. W 1995 roku bieg ten zosta艂 w艂膮czony do Europejskiej Ligi, a w 2008 roku do 艢wiatowej Ligi Bieg贸w D艂ugodystansowych. Pan Julian Gozdowski obj膮艂 funkcj臋 komandora tego biegu oraz prezesa Stowarzyszenia 鈥濨ieg Piast贸w鈥. To dzi臋ki wielkiemu zaanga偶owaniu Pana Juliana Bieg Piast贸w uzyska艂 rang臋 zawod贸w 艣wiatowych. Jego d艂ugoletnia praca na rzecz upowszechniania aktywno艣ci fizycznej, sport贸w zimowych, a w szczeg贸lno艣ci narciarstwa biegowego spowodowa艂a, 偶e dzisiaj najwi臋ksza i najbardziej znana impreza narciarstwa biegowego w Polsce a zarazem jedna z najwi臋kszych na 艣wiecie odbywa si臋 na Dolnym 艢l膮sku.

Stowarzyszenie BIEG PIAST脫W - jest jedn膮 z najwa偶niejszych sportowych organizacji pozarz膮dowych w naszym regionie i w kraju. Jest tak偶e organizatorem wielu innych wydarze艅 odbywaj膮cych si臋 na i w okolicach Polany Jakuszyckiej. Swoj膮 dzia艂alno艣膰 rozszerzy艂o o organizacj臋 鈥濺owerowego Biegu Piast贸w鈥, czy 鈥濴etniego Biegu Piast贸w鈥. Popularyzuje i propaguje aktywny spos贸b sp臋dzania czasu wolnego, aktywno艣膰 fizyczn膮 realizowan膮 w formie sportu powszechnego. Dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia to tak偶e utrzymanie, renowacja i konserwacja narciarskich tras biegowych, wykorzystywanych w ci膮gu ca艂ego roku przez sportowc贸w 鈥 amator贸w, turyst贸w oraz zawodnik贸w w cyklach treningowych.

Maja W艂oszczowska - jest rowerowym symbolem Dolnego 艢l膮ska. Dwukrotnie zdoby艂a wicemistrzostwo olimpijskie w kolarstwie g贸rskim w Pekinie i w Rio de Janeiro. Jest z艂ota medalistk膮 z Mistrzostw 艢wiata w wy艣cigu elity MTB, a tak偶e w maratonie MTB. Mistrzyni膮 Europy w kolarstwie g贸rskim, wielokrotn膮 medalistk膮 w Mistrzostwach 艢wiata i Mistrzostwach Europy. Dzi臋ki jej staraniom od 10 lat odbywa si臋 wy艣cig 鈥濲elenia G贸ra Trophy Maja W艂oszczowska MTB Race鈥, najwy偶ej klasyfikowane zawody kolarstwa g贸rskiego w Europie 艢rodkowo-Wschodniej. Szczeg贸lne osi膮gni臋cia sportowe Pani Mai W艂oszczowskiej buduj膮 rang臋 dolno艣l膮skiego sportu.

Piotr Ma艂achowski - cz艂owiek, kt贸ry rzuca dyskiem w stylu mistrz贸w. Czterokrotnie reprezentowa艂 Polsk臋 na Igrzyskach Olimpijskich. Zdoby艂 srebrny medal w Pekinie i Rio de Janeiro. W swojej kolekcji posiada r贸wnie偶 wiele medali z zawod贸w o randze mistrzowskiej - mistrz 艣wiata w Pekinie, wicemistrz 艣wiata w Berlinie i w Moskwie. Dwukrotny mistrz Europy. Aktualny rekordzista Polski w rzucie dyskiem. Odznaczony Krzy偶em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przez prawie ca艂膮 swoj膮 karier臋 sportow膮 zwi膮zany z Wojskowym Klubem Sportowym 艢l膮sk Wroc艂aw. Szczeg贸lne osi膮gni臋cia sportowe i postawa pana Piotra Ma艂achowskiego maj膮 ogromny wp艂yw na znaczenie dolno艣l膮skiego sportu w kraju i na 艣wiecie.

Dolno艣l膮ska Izba Lekarska 鈥 ju偶 ponad 30 lat reprezentuje ca艂e 艣rodowisko lekarskie naszego regionu, dba o jego integracj臋, kszta艂tuje wzorce zachowa艅, walczy o godne warunki pracy i stoi na stra偶y nale偶ytego wykonywania zawodu. Jest jedn膮 鈥▃ najwi臋kszych i najaktywniejszych izb w Polsce. Wsp贸艂dzia艂a z lokalnymi samorz膮dami terytorialnymi, realizuj膮c wsp贸lnie programy profilaktyki zdrowotnej. W ramach kontakt贸w mi臋dzynarodowych wsp贸艂pracuje 艣ci艣le z Sakso艅sk膮 Izb膮 Lekarsk膮, wymieniaj膮c stale do艣wiadczenia w zakresie organizacji ochrony zdrowia. DIL utrzymuje tak偶e kontakty ze 艣rodowiskiem lekarskim granicz膮cych z naszym regionem kraj贸w czeskich, z Gruzj膮 i Ukrain膮. Na bie偶膮co wydaje opinie i recenzuje dzia艂ania w艂adz regionalnych i krajowych w 艣cis艂ej wsp贸艂pracy z organizacjami pacjenckimi.


Nagroda Marsza艂ka Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego 鈥瀂a szczeg贸lne osi膮gni臋cia dla regionu鈥.

Pan prof. dr hab. Marcin Dr膮g - profesor nauk chemicznych, nauczyciel akademicki Politechniki Wroc艂awskiej, laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Autor 9 patent贸w i ok. 110 publikacji.

O swojej pracy m贸wi tak: 鈥濵oja specjalizacja naukowa to chemia biologiczna, czyli maria偶 chemii oraz biologii, a dok艂adniej pr贸ba zastosowania wytwor贸w laboratorium chemicznego do zrozumienia tego co dzieje si臋 w uk艂adach biologicznych. Szczeg贸lnym zainteresowaniem mojej osoby ciesz膮 si臋 enzymy zwane proteazami, kt贸re uczestnicz膮 w procesach rozwoju chor贸b cywilizacyjnych, ale pe艂ni膮 tak偶e po偶yteczne funkcje (鈥). 鈥woj膮 prac臋 m贸g艂bym por贸wna膰 do mojego najwi臋kszego hobby 鈥 w臋dkarstwa. Id膮c na ryby mam nadziej臋 na wy艂owienie tej jedynej 鈥 najwi臋kszej. Tworz膮c w laboratorium nowe moleku艂y mam nadziej臋 na znalezienie takiej, kt贸ra umo偶liwi mi wy艂owienie wa偶nego z medycznego punktu widzenia enzymu鈥.

殴r贸d艂o: Urz膮d Marsza艂kowski聽