Instytut G贸rniczy KOMAG cz艂onkiem ZKlastra

艢l膮sk powinien sta膰 si臋 krajowym centrum OZE, Klastr贸w Energii i nowych technologii. Zdaniem Alberta Gryszczuka, prezesa KIKE, 艢l膮sk posiada wszystkie walory do tego, aby sta膰 si臋 krajowym centrum energii odnawialnej i nowych technologii. Do takiej transformacji konieczna jest jednak 艣cis艂a wsp贸艂praca mi臋dzy interesariuszami.

艢l膮sk powinien sta膰 si臋 krajowym centrum OZE, Klastr贸w Energii i nowych technologii. Zdaniem Alberta Gryszczuka, prezesa KIKE, 艢l膮sk posiada wszystkie walory do tego, aby sta膰 si臋 krajowym centrum energii odnawialnej i nowych technologii. Do takiej transformacji konieczna jest jednak 艣cis艂a wsp贸艂praca mi臋dzy interesariuszami.

Struktura klastra energii nadaje si臋 do tego znakomicie 鈥 ocenili uczestnicy panelu 鈥濿ykorzystanie klastr贸w w rewitalizacji teren贸w po g贸rniczych鈥, kt贸ry odby艂 si臋 w Szczyrku w ramach 22. Mi臋dzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH. Na zako艅czenie panelu zosta艂 podpisany dokument przyst膮pienia Instytutu Techniki G贸rniczej KOMAG do ZKlastra. Dokument akcesyjny parafowa艂 dr hab. in偶. Dariusz Prosta艅ski reprezentuj膮cy ITG KOMAG

Klastry energii to porozumienie dzia艂aj膮cych lokalnie podmiot贸w zajmuj膮cych si臋 wytwarzaniem, konsumpcj膮, magazynowaniem i sprzeda偶膮: pr膮du, ciep艂a, ch艂odu, energii elektrycznej w transporcie oraz paliw.

Forma klastra wzbudza, jak przekonuj膮 eksperci Krajowej Izby Klastr贸w Energii (KIKE), wi臋ksze zaufanie instytucji i funduszy finansuj膮cych inwestycje w odnawialne 藕r贸d艂a energii (OZE). Z zasady opieraj膮 si臋 na wsp贸艂pracy z jednostkami samorz膮du terytorialnego (JST). Taka kooperacja, wed艂ug KIKE, powinna w przysz艂o艣ci spowodowa膰 m.in. uproszczenie procedur zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego (MPZP), wsp贸lne wyznaczanie teren贸w pod instalacje (PV), integracj臋 firm i innych podmiot贸w z regionu (np. sprzedaj膮cych energi臋).

Obecnie, w sytuacji szybko rosn膮cej ceny energii, inwestorzy coraz cz臋艣ciej poszukuj膮 kupc贸w poza aktualnym systemem. W konstrukcji klastrowej samorz膮dy, wed艂ug KIKE, b臋d膮 bardziej wiarygodnym kontrahentem dla producent贸w ni偶 poza nim.

Prof. Wojciech My艣lecki z Politechniki Wroc艂awskiej przypomnia艂, 偶e tereny pog贸rnicze maj膮 status teren贸w przemys艂owych.

鈥濷znacza to, 偶e s膮 to dzia艂ki uzbrojone b臋d膮ce cz臋艣ci膮 rozwini臋tej siatki drogowej, posiadaj膮ce odpowiednie moce przy艂膮czeniowe. Po wy艂膮czeniu kopalni z eksploatacji trzeba co艣 z tymi terenami zrobi膰. Jest, co prawda, program rewitalizacji i rozwoju 艢l膮ska, ale nie budzi on specjalnego entuzjazmu i w du偶ej cz臋艣ci istnieje tylko na papierze. Dlatego bardzo cieszy, 偶e znaj膮cy doskonale przemys艂 g贸rniczy KOMAG zaanga偶owa艂 si臋 w proces budowy klastr贸w energii, a tym samym rewitalizacji 艢l膮ska鈥 - powiedzia艂 prof. Wojciech My艣lecki.

鈥濪o 2050 roku Polska musi osi膮gn膮膰 neutralno艣膰 energetyczn膮, co w praktyce oznacza wygaszenie sektora paliw kopalnych. Ale wi臋kszo艣膰 z 1,6 tys. gmin wiejskich osi膮gnie neutralno艣膰 w 2035 roku, inne 鈥 w 2040, najwi臋ksze miasta takie jak Katowice, Gliwice, Zabrze w 2050 roku. Ca艂o艣膰 ma kosztowa膰 750 mld z艂. Powstanie nadwy偶ka rynkowa鈥 鈥 zauwa偶y艂 prof. Jan Popczyk, kt贸r膮 trzeba zagospodarowa膰 nie poprzez dotacje, ale raczej ulgi podatkowe dla podmiot贸w realizuj膮cych konkretne projekty.