Zacie艣nienie polsko-czeskiej wsp贸艂pracy w zakresie ratownictwa medycznego

W K艂odzku odby艂o si臋 spotkanie po艣wi臋cone wsp贸艂pracy ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim. Organizatorem spotkania by艂o Europejskie Ugrupowanie Wsp贸艂pracy Terytorialnej NOVUM. Udzia艂 w nim wzi臋li przedstawiciele strony polskiej i czeskiej: parlamentarzy艣ci, samorz膮dowcy, dyrektorzy pogotowi ratunkowych oraz przedstawiciele Europejskiego Ugrupowania Wsp贸艂pracy Terytorialnej NOVUM. W czasie spotkania zosta艂y przedstawione informacje o procesie przygotowania czesko-polskiej umowy mi臋dzyrz膮dowej o 艣wiadczeniu ratownictwa medycznego oraz o nowym programie wsp贸艂pracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska 鈥 Polska.

W K艂odzku odby艂o si臋 spotkanie po艣wi臋cone wsp贸艂pracy ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim. Organizatorem spotkania by艂o Europejskie Ugrupowanie Wsp贸艂pracy Terytorialnej NOVUM. Udzia艂 w nim wzi臋li przedstawiciele strony polskiej i czeskiej: parlamentarzy艣ci, samorz膮dowcy, dyrektorzy pogotowi ratunkowych oraz przedstawiciele Europejskiego Ugrupowania Wsp贸艂pracy Terytorialnej NOVUM. W czasie spotkania zosta艂y przedstawione informacje o procesie przygotowania czesko-polskiej umowy mi臋dzyrz膮dowej o 艣wiadczeniu ratownictwa medycznego oraz o nowym programie wsp贸艂pracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska 鈥 Polska.

DEKLARACJA WSP脫艁PRACY

Zwie艅czeniem spotkania by艂o podpisanie Deklaracji Wsp贸艂pracy w Zakresie Ratownictwa Medycznego przez 11 partner贸w z Polski i Czech. Z polskiej strony Deklaracj臋 Wsp贸艂pracy podpisa艂y: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej G贸rze, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Pogotowie Ratunkowe w Wa艂brzychu, Pogotowie Ratunkowe we Wroc艂awiu, Wielospecjalistyczny Szpital 鈥 Samodzielny Publiczny Zesp贸艂 Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu oraz Zesp贸艂 Opieki Zdrowotnej w K艂odzku.

Z kolei ze strony czeskiej: Zdravotnick谩 z谩chrann谩 slu啪ba Moravskoslezsk茅ho kraje, Zdravotnick谩 z谩chrann谩 slu啪ba Kr谩lov茅hradeck茅ho kraje, Zdravotnick谩 z谩chrann谩 slu啪ba Libereck茅ho kraje, Zdravotnick谩 z谩chrann谩 slu啪ba Pardubick茅ho kraje, Zdravotnick谩 z谩chrann谩 slu啪ba Olomouck茅ho kraje.

Mi臋dzynarodowa wsp贸艂praca i sprawna komunikacja w zakresie ratownictwa medycznego jest niezwykle wa偶na. Do wsp贸艂pracy ze stron膮 czesk膮 w艂膮czy艂y si臋 wszystkie pogotowia ratunkowe podlegaj膮ce samorz膮dowi wojew贸dztwa dolno艣l膮skiego. Podpisuj膮c deklaracj臋 wyrazili艣my ch臋膰 i potrzeb臋 kontynuowania i rozszerzania efektywnej wsp贸艂pracy na pograniczu polsko-czeskim. Naszym g艂贸wnym celem jest oczywi艣cie zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa mieszka艅c贸w poprzez skoordynowanie dzia艂a艅 jednostek pogotowia 鈥 m贸wi Wicemarsza艂ek Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego Marcin Krzy偶anowski.

Wa偶nym elementem wsp贸艂pracy jest podj臋cie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do zawarcia umowy mi臋dzynarodowej pomi臋dzy Rzeczpospolit膮 Polsk膮 a Republik膮 Czesk膮 w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim.

Umowa mi臋dzy Polsk膮 a Czechami jest w naszym, przygranicznym regionie niezb臋dna. W ramach Unii Europejskiej granice staj膮 si臋 w normalnym funkcjonowaniu praktycznie niezauwa偶alne, jednak dla s艂u偶b brak stosownej umowy rodzi okre艣lone problemy. Staramy si臋, na wszelkich mo偶liwych szczeblach, podkre艣la膰 konieczno艣膰 jej podpisania. Rozmawia艂em ju偶 na ten temat z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, by艂 to te偶 temat poruszony podczas spotkania senackiej Grupy Polsko-Czeskiej z ambasadorem Czech 鈥 m贸wi Senator RP Krzysztof Mr贸z.

Obie strony zwracaj膮 szczeg贸ln膮 uwag臋 na potrzeb臋 powstania rozwi膮za艅 systemowych, legislacyjnych oraz rozbudowy infrastruktury ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim.

Dostrzegamy du偶膮 potrzeb臋 powstania polsko 鈥 czeskiej umowy mi臋dzyrz膮dowej, kt贸ra umo偶liwi ratownikom wykonywanie dzia艂a艅 na terytorium kraju s膮siaduj膮cego. Umowa umo偶liwi polskimi oraz czeskim zespo艂om ratownictwa medycznego szybkie i sprawne udzielanie pomocy tak偶e osobom po drugiej stronie granicy. Z pewno艣ci膮 na takim rozwi膮zaniu skorzystaj膮 mieszka艅cy polsko-czeskiego pogranicza. Bior膮c pod uwag臋 zmiany, kt贸re ostatnio nast膮pi艂y w czeskim rz膮dzie, podejmowanie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do zawarcia umowy mi臋dzyrz膮dowej jest obecnie szczeg贸lnie istotne 鈥 m贸wi Senator RP Aleksander Szwed.

WSP脫LNE DZIA艁ANIA

Partnerzy zadeklarowali ch臋膰 realizacji wsp贸lnych projekt贸w i wymian臋 wsp贸lnych do艣wiadcze艅, cho膰 nie b臋d膮 to pierwsze tego typu dzia艂ania. Przyk艂adem mo偶e by膰 wsp贸lny projekt 鈥濲ak ratujecie u Was?鈥, kt贸ry przyczyni艂 si臋 do podpisania wcze艣niej wspomnianej Deklaracji Wsp贸艂pracy.

W latach 2018-2020 o艣miu partner贸w z Polski i Czech realizowa艂o projekt pn. "Jak ratujecie u Was?". G艂贸wnym jego celem by艂o zacie艣nienie i zwi臋kszenie intensywno艣ci wsp贸艂pracy pomi臋dzy jednostkami s艂u偶b ratownictwa medycznego z Polski i Republiki Czeskiej. Projekt by艂 wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Partnerami projektu byli:

  • Europejskie Ugrupowanie Wsp贸艂pracy Terytorialnej NOVUM z o. o.
  • Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej G贸rze (Partner Wiod膮cy)
  • Pogotowie Ratunkowe w Wa艂brzychu
  • Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej - Pomoc Dora藕na w Z膮bkowicach 艢l膮skich
  • Zdravotnick谩 z谩chrann谩 slu啪ba Kr谩lov茅hradeck茅ho kraje
  • Zdravotnick谩 z谩chrann谩 slu啪ba Libereck茅ho kraje
  • Zdravotnick谩 z谩chrann谩 slu啪ba Olomouck茅ho kraje
  • Zesp贸艂 Opieki Zdrowotnej w K艂odzku

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej G贸rze by艂o Partnerem Wiod膮cym projektu pn. "Jak ratujecie u Was?" polegaj膮cego na wsp贸艂pracy polskich i czeskich s艂u偶b ratownictwa medycznego z rejonu pogranicza polsko-czeskiego, a w jego ramach przeprowadzono wsp贸lne szkolenia, konferencje, 膰wiczenia oraz sta偶e wymienne personelu medycznego 鈥 m贸wi Mariusz Gierus Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej G贸rze.

Projekt zosta艂 doceniony przez Europejski Komitet Region贸w, kt贸ry umie艣ci艂 go w 鈥濺aporcie monitoruj膮cym dzia艂alno艣膰 Europejskich Ugrupowa艅 Wsp贸艂pracy Terytorialnej w latach 2018-2019鈥 jako przyk艂ad dobrej praktyki w obszarze transgranicznej wsp贸艂pracy opieki zdrowotnej i pogotowi ratunkowych. St膮d zrodzi艂a si臋 potrzeba jeszcze efektywniejszej wsp贸艂pracy transgranicznej w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim w kolejnych latach, w celu poprawy jako艣ci 偶ycia i bezpiecze艅stwa mieszka艅c贸w obszaru pogranicza polsko-czeskiego, zw艂aszcza w rzeczywisto艣ci postcovidowej.

殴r贸d艂o: Urz膮d Marsza艂kowski聽