Rusza fundusz ma艂ych projekt贸w ekologicznych przy polsko-czeskiej granicy

Kraj Liberecki przez 23 lata b臋dzie przesy艂a艂 do Euroregionu Nysa, zarz膮dcy Turoszowskiego Funduszu Ma艂ych Projekt贸w, 艂膮cznie 125 tys. euro rocznie na finansowanie projekt贸w ekologicznych. We wtorek tamtejszy samorz膮d zatwierdzi艂 list臋 cz艂onk贸w Komisji Oceniaj膮cej Funduszu dla Kraju Libereckiego.

Kraj Liberecki przez 23 lata b臋dzie przesy艂a艂 do Euroregionu Nysa, zarz膮dcy Turoszowskiego Funduszu Ma艂ych Projekt贸w, 艂膮cznie 125 tys. euro rocznie na finansowanie projekt贸w ekologicznych. We wtorek tamtejszy samorz膮d zatwierdzi艂 list臋 cz艂onk贸w Komisji Oceniaj膮cej Funduszu ze strony Kraju Libereckiego.

"Celem funduszu jest wzmocnienie ochrony 艣rodowiska Czech i Polski w s膮siedztwie kopalni w臋gla brunatnego Tur贸w" - powiedzia艂 wojewoda Martin P暖ta. "Fundusz b臋dzie finansowa艂 projekty lokalne i regionalne. Po stronie polskiej 250 tys. euro do艂o偶y Ministerstwo 艢rodowiska."

Ministerstwo 艢rodowiska zaprosi艂o Kraj Liberecki do utworzenia funduszu i wniesienia 50% wsparcia finansowego ze strony czeskiej.

"Opr贸cz rocznej sk艂adki cz艂onkowskiej Euroregionu, Kraj Liberecki b臋dzie wnosi艂 r贸wnie偶 nadzwyczajne wk艂ady na finansowanie projekt贸w w ramach Funduszu Ma艂ych Projekt贸w. Walne zgromadzenie Euroregionu Nysa mo偶e w wyj膮tkowych przypadkach podj膮膰 decyzj臋 o specjalnym wsparciu finansowym dla cz艂onka Euroregionu" - doda艂 wojewoda P暖ta.

Pierwszy wk艂ad pieni臋偶ny w wysoko艣ci 125 000 EUR zostanie przekazany na konto Euroregionu Nysa, kt贸rego cz艂onkiem jest Kraj Liberecki, najp贸藕niej do dnia 18 listopada 2022 r. Wk艂ady b臋d膮 przekazywane ka偶dorazowo do ko艅ca stycznia ka偶dego roku, przez okres obowi膮zywania umowy, najp贸藕niej do dnia 31 stycznia 2044 r.

"Warunki formalne, czasowe i finansowe sk艂adania wniosk贸w o dofinansowanie z Funduszu b臋d膮 okre艣lone w corocznym naborze wniosk贸w, kt贸ry b臋dzie zatwierdzany przez komisj臋 Funduszu. Obszar programowy Funduszu proponowany do pierwszego naboru w 2022 roku znajduje si臋 zar贸wno na terytorium Czech, jak i Polski, wzd艂u偶 granicy pa艅stwowej. Uprawnionymi wnioskodawcami w pierwszym naborze b臋d膮 gminy znajduj膮ce si臋 na tym konkretnie okre艣lonym obszarze oraz ich organizacje - powiedzia艂 V谩clav 沤idek przedstawiciel Ministerstwa 艢rodowiska i Rolnictwa. "Wspierane projekty poprawi膮 gospodark臋 wodn膮 w krajobrazie oraz tutejszych miejscowo艣ciach lub poprawi膮 jako艣膰 powietrza. Wnioskodawcami w tym pierwszym naborze b臋d膮 gminy. W kolejnych latach rozwa偶ane jest szersze grono ewentualnych beneficjent贸w."

W sk艂ad komisji Funduszu wejdzie pi臋ciu przedstawicieli Kraju Libereckiego i pi臋ciu przedstawicieli wojew贸dztwa dolno艣l膮skiego. Komisja Funduszu og艂asza nabory wniosk贸w i decyduje o przyznaniu dotacji.

Cz艂onkami Komisji Kraju Libereckiego s膮: radny V谩clav 沤idek, Petr Dobrovsk媒, dyrektor zarz膮dzaj膮cy Agencji Rozwoju Regionalnego, s.r.o.; Ji艡铆 Hu拧ek, dyrektor Plac贸wki Regionalnej Libereckiej Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej; Petra Stejskalov谩 z Funduszu Ma艂ych Projekt贸w Euroregionu Nysa oraz Jitka Doubnerov谩 z Lokalnej Grupy Dzia艂ania Fr媒dlantsko i Lokalnej Grupy Dzia艂ania Podje拧t臎d铆.

"Na chwil臋 obecn膮 zebrano 115 projekt贸w z gmin w strefie przygranicznej wok贸艂 Turowa i to zar贸wno z Czech jak i Polski. Cz臋艣膰 projekt贸w dotyczy retencji wody w krajobrazie i nasadze艅 zieleni, a inne dotycz膮 odpad贸w i zasob贸w odnawialnych. Plany projektowe nie s膮 wst臋pnie zatwierdzonymi wnioskami, a jedynie niewi膮偶膮c膮 informacj膮 o tym, jakie projekty s膮 planowane na danym obszarze" - powiedzia艂 P暖ta. Projekty obejmuj膮 na przyk艂ad budow臋 oczyszczalni, retencj臋 wody w regionie Chrastavy, rewitalizacj臋 i obsadzanie alejek w regionie Hr谩decko, nowe ma艂e obszary wodne w Vi拧艌ovej, budow臋 basen贸w i sadzenie drzew w He艡manicach, budow臋 stawu i renowacj臋 pierwotnego stawu we Fr媒dlancie oraz budow臋 teren贸w podmok艂ych, park贸w le艣nych i obsadzanie alejek w D臎t艡ichovie.

Fundusz Ma艂ych Projekt贸w Tur贸w zosta艂 utworzony 19 sierpnia 2022 r. przez Euroregion Nysa na podstawie art. 9 Umowy mi臋dzy Rz膮dem Republiki Czeskiej a Rz膮dem Rzeczypospolitej Polskiej o wsp贸艂pracy w celu likwidacji skutk贸w dzia艂alno艣ci g贸rniczej w odkrywkowej kopalni w臋gla brunatnego Tur贸w w Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Republiki Czeskiej, kt贸ra zosta艂a zawarta 3 sierpnia 2022 r.

W umowie strona czeska zobowi膮za艂a si臋 do wniesienia pierwszego wk艂adu w wysoko艣ci 250 000 EUR w ci膮gu trzech miesi臋cy od utworzenia Funduszu Ma艂ych Projekt贸w Tur贸w w ramach Euroregionu Nysa oraz kolejnych wk艂ad贸w w tej samej wysoko艣ci co roku przez okres obowi膮zywania umowy, jednak nie p贸藕niej ni偶 do stycznia 2044 r. Fundusz jest administrowany przez Euroregion Nysa we wsp贸艂pracy z Euroregionem Nysa.

殴r贸d艂o: Jan Mikulicka Specjalista ds. public relations Kraju Libereckiego