Policyjne spotkanie na transgranicznym szczycie

Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu podinsp. Jaros艂aw Burdzy wraz z kadr膮 kierownicz膮 spotka艂 si臋 z Komendantem Dyrekcji Policji w G枚rlitz Manfredem Wei脽bach oraz jego zast臋pc膮 p.o. Naczelnika Sztabu Dowodzenia Raikiem Schulze. G艂贸wnym tematem tego roboczego spotkania by艂a wsp贸艂praca obu formacji, dbanie o bezpiecze艅stwo na terenach przygranicznych, a tak偶e wsp贸lne s艂u偶by.

Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu podinsp. Jaros艂aw Burdzy wraz z kadr膮 kierownicz膮 spotka艂 si臋 z Komendantem Dyrekcji Policji w G枚rlitz Manfredem Wei脽bach oraz jego zast臋pc膮 p.o. Naczelnika Sztabu Dowodzenia Raikiem Schulze. G艂贸wnym tematem tego roboczego spotkania by艂a wsp贸艂praca obu formacji, dbanie o bezpiecze艅stwo na terenach przygranicznych, a tak偶e wsp贸lne s艂u偶by.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu odby艂o si臋 robocze spotkanie kierownictwa zgorzeleckiej Policji z Komendantem Dyrekcji Policji w G枚rlitz Manfredem Wei脽bach oraz jego zast臋pc膮 p.o. Naczelnika Sztabu Dowodzenia Raikiem Schulze.

Spotkanie rozpocz膮艂 Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu podinsp. Jaros艂aw Burdzy, kt贸ry przedstawi艂 charakterystyk臋 strefy przygranicznej, struktur臋 organizacyjn膮 jednostki oraz osi膮gni臋te wyniki w zakresie bezpiecze艅stwa.

Komendant podkre艣li艂 jak istotna z racji po艂o偶enia geograficznego jest sta艂a wsp贸艂praca zgorzeleckiej policji z przedstawicielami policji niemieckiej oraz jej wp艂yw na bezpiecze艅stwo na terenach przygranicznych. Przyk艂adem takiej wsp贸艂pracy jest mi臋dzy innymi dolno艣l膮sko 鈥 sakso艅ska grupa operacyjna 鈥濶YSA鈥, kt贸ra istnieje od 2010 roku. W jej sk艂ad wchodz膮 funkcjonariusze policji dolno艣l膮skiej i sakso艅skiej z pionu s艂u偶by kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz Dyrekcji Policji w G枚rlitz. Grupa zajmuje si臋 m.in. zwalczaniem przest臋pczo艣ci przeciwko mieniu, przest臋pczo艣ci narkotykowej oraz dzia艂aniami poszukiwawczymi.

I Zast臋pca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu nadkom. 艁ukasz Rachwalski, nadzoruj膮cy pion prewencji, zaznaczy艂, 偶e wypracowane do艣wiadczenie w wymianie informacji oraz wsp贸lne patrole polsko-niemieckie, przyczyniaj膮 si臋 do realizacji stawianych Policji zada艅 na najwy偶szym poziomie.

Szefowie obu s艂u偶b zapewnili o woli wsp贸艂pracy w d艂ugofalowym wsp贸lnym zwalczaniu zjawisk przest臋pczych, powi膮zanych z ruchem przygranicznym.

殴r贸d艂o: KPP w Zgorzelcu聽