Bogatynia: uwaga w艂a艣ciciele nieruchomo艣ci, na kt贸rych nie zamieszkuj膮 mieszka艅cy

Informacja o zamiarze przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpad贸w komunalnych wytworzonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych nie zamieszkuj膮 mieszka艅cy.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpad贸w komunalnych wytworzonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych nie zamieszkuj膮 mieszka艅cy.

Zgodnie z art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, mieszka艅c贸w nieruchomo艣ci niezamieszka艂ych o zamiarze przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych nie zamieszkuj膮 mieszka艅cy a powstaj膮 odpady komunalne oraz zawarcia umowy z wykonawc膮 wy艂onionym w trybie przetargu nieograniczonego na 艣wiadczenie us艂ugi pn.: 鈥濷dbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbi贸rki odpad贸w PSZOK鈥 na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

W zwi膮zku z powy偶szym w艂a艣ciciele nieruchomo艣ci niezamieszka艂ych w terminie 60 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej maj膮 mo偶liwo艣膰:

1. odwo艂ania przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci o艣wiadczenia o wy艂膮czeniu si臋 z systemu odbierania odpad贸w komunalnych zorganizowanego przez gmin臋, je偶eli nieruchomo艣膰 jest wy艂膮czona z tego systemu na podstawie tego o艣wiadczenia;

2. z艂o偶enia przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci o艣wiadczenia spe艂niaj膮cego wymagania, o kt贸rych mowa w ust. 3a, o wy艂膮czeniu si臋 z systemu odbierania odpad贸w komunalnych zorganizowanego przez gmin臋, je偶eli w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci jest obj臋ty tym systemem.

W pisemnym o艣wiadczeniu, o kt贸rym mowa wy偶ej, w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci wskazuje przedsi臋biorc臋, z kt贸rym zawar艂 umow臋, o kt贸rej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach, oraz do艂膮cza do o艣wiadczenia kopi臋 tej umowy, pod rygorem nieskuteczno艣ci o艣wiadczenia. Umowa z przedsi臋biorc膮 odbieraj膮cym odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych nie zamieszkuj膮 mieszka艅cy, wpisanym do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej musi zapewnia膰 odbi贸r wszystkich frakcji odpad贸w komunalnych zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi w regulaminie utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.

O艣wiadczenie jest skuteczne od dnia, w kt贸rym zacz臋艂a obowi膮zywa膰 nast臋pna umowa w sprawie zam贸wienia publicznego na odbieranie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych nie zamieszkuj膮 mieszka艅cy, i nie mo偶e by膰 odwo艂ane przez okres obowi膮zywania tej umowy.

Wszelkie pytania, o艣wiadczenia i deklaracje w powy偶szej sprawie nale偶y kierowa膰 do Wydzia艂u Podatk贸w i Op艂at Lokalnych na adres: ul. Daszy艅skiego 1, 59-920 Bogatynia lub umig@bogatynia.pl.

殴r贸d艂o: UMiG Bogatynia