KAS wykryła oszustwo podatkowe na ponad 2 mln zł

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła, że spółka błędnie zastosowała zwolnienie z opodatkowania wypłaconych dywidend względem akcjonariusza z Cypru. Cypryjska spółka nie prowadziła działalności na Cyprze – miała jedynie cypryjski adres pocztowy dla zachowania pozorów legalności. Kontrolowana firma zgodziła się z wynikiem kontroli, złożyła korekty deklaracji podatku od dochodów osób prawnych (CIT) i wpłaci ponad 2 mln zł zaległego podatku z odsetkami.

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła, że spółka błędnie zastosowała zwolnienie z opodatkowania wypłaconych dywidend względem akcjonariusza z Cypru. Cypryjska spółka nie prowadziła działalności na Cyprze – miała jedynie cypryjski adres pocztowy dla zachowania pozorów legalności. Kontrolowana firma zgodziła się z wynikiem kontroli, złożyła korekty deklaracji podatku od dochodów osób prawnych (CIT) i wpłaci ponad 2 mln zł zaległego podatku z odsetkami.

Kontrola spółki
Eksperci z dolnośląskiej KAS przeprowadzili kontrolę celno-skarbową w spółce z branży rachunkowo-księgowej. Spółka wypłaciła na rzecz podmiotu zarejestrowanego na Cyprze dywidendę na ponad 11 mln zł.

KAS udowodniła, że firma jako płatnik nie potrąciła i nie wpłaciła do budżetu państwa należnego podatku.
Cypryjska spółka jako „firma fasadowa"
Cypryjski podmiot pełnił rolę „firmy fasadowej". Spółka nie prowadziła rzeczywistej działalności, a udziałowcami byli obywatele Polski.

Formalni członkowie organu zarządzającego cypryjskim podmiotem figurowali w ponad 150 innych podmiotach gospodarczych zarejestrowanych na Cyprze. Firma była zarządzana z Polski, wyłącznie przez pełnomocników. Dla zachowania pozorów legalności, wskazywano cypryjski adres pocztowy.

Eksperci ustalili, że spółka została powołana w celu uzyskania nienależnych korzyści podatkowych.
Ponad 2 mln zł podatku z odsetkami
Skontrolowana spółka, która wypłaciła dywidendy akcjonariuszowi z Cypru, skorygowała deklaracje podatkowe CIT i zobowiązała się wpłacić ponad 2 mln zł zaległego podatku.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu