Przedsi臋biorco! Op艂ata za sprzeda偶 alkoholu do 31 stycznia 2023

Urz膮d Miasta Zgorzelec przypomina przedsi臋biorcom prowadz膮cym sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych w roku poprzednim, i偶 zobowi膮zani s膮 do z艂o偶enia pisemnego o艣wiadczenia o warto艣ci sprzeda偶y brutto poszczeg贸lnych rodzaj贸w聽 napoj贸w alkoholowych w punkcie sprzeda偶y w roku poprzednim oraz dokonania op艂aty za korzystanie z zezwole艅 do dnia 31 stycznia 2023 r.

Urz膮d Miasta Zgorzelec przypomina przedsi臋biorcom prowadz膮cym sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych w roku poprzednim, i偶 zobowi膮zani s膮 do z艂o偶enia pisemnego o艣wiadczenia o warto艣ci sprzeda偶y brutto poszczeg贸lnych rodzaj贸w聽 napoj贸w alkoholowych w punkcie sprzeda偶y w roku poprzednim oraz dokonania op艂aty za korzystanie z zezwole艅 do dnia 31 stycznia 2023 r.

Op艂aty nale偶y dokona膰 w kasie Urz臋du Miasta Zgorzelec lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Zgorzelec nr 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 Bank Pekao S.A.

Kasa Urz臋du Miasta Zgorzelec jest czynna:

  • w poniedzia艂ki, 艣rody, czwartki od godz. 9:00 do 14:00
  • we wtorki od godz. 9:00 do 16:00
  • w pi膮tki od godz. 9:00 do聽 12:30

Ponadto Urz膮d Miasta Zgorzelec informuje, i偶 zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a oraz lit. b ustawy z dnia 26 pa藕dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.1119 z p贸藕n. zm./ 鈥 dalej jako 鈥瀠stawa鈥 zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych przeznaczonych do spo偶ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda偶y wygasa w przypadku niedope艂nienia w terminach obowi膮zku: z艂o偶enia o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy lub dokonania op艂aty w wysoko艣ci okre艣lonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy, czyli odpowiednio obowi膮zku z艂o偶enia, do dnia 31 stycznia, pisemnego o艣wiadczenia聽 o warto艣ci sprzeda偶y poszczeg贸lnych rodzaj贸w napoj贸w alkoholowych w punkcie sprzeda偶y w roku poprzednim lub uiszczenia op艂aty za korzystanie z zezwolenia na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych, przy czym op艂ata wnoszona jest na rachunek gminy w ka偶dym roku kalendarzowym obj臋tym zezwoleniem w trzech r贸wnych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 wrze艣nia danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego (art. 111 ust. 7 ustawy).

Z art. 18 ust. 12a ustawy wynika, 偶e w przypadku niedope艂nienia w terminie obowi膮zku z艂o偶enia o艣wiadczenia o warto艣ci sprzeda偶y poszczeg贸lnych rodzaj贸w napoj贸w alkoholowych w punkcie sprzeda偶y w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z up艂ywem 30 dni od dnia up艂ywu terminu dope艂nienia obowi膮zku z艂o偶enia o艣wiadczenia, je偶eli przedsi臋biorca w terminie 30 dni od dnia up艂ywu terminu do dokonania czynno艣ci okre艣lonej w ust. 12 pkt 5 lit. a ustawy nie z艂o偶y o艣wiadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem op艂aty dodatkowej w wysoko艣ci 30% op艂aty okre艣lonej w art. 111 ust. 2 ustawy.

Natomiast zgodnie art. 18 ust. 12b ustawy, w przypadku niedope艂nienia w terminach obowi膮zku uiszczenia op艂aty w wysoko艣ci okre艣lonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy, zezwolenie wygasa z up艂ywem 30 dni od dnia up艂ywu terminu dope艂nienia obowi膮zku dokonania op艂aty w wysoko艣ci okre艣lonej w art. 111 ust. 2 i 5, je偶eli przedsi臋biorca w terminie 30 dni od dnia up艂ywu terminu do dokonania czynno艣ci okre艣lonej w ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy nie wniesie raty op艂aty okre艣lonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powi臋kszonej o 30% tej op艂aty.

Przedsi臋biorca, kt贸rego zezwolenie wygas艂o z przyczyn okre艣lonych w art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy, mo偶e wyst膮pi膰 z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcze艣niej ni偶 po up艂ywie 6 miesi臋cy od dnia wydania decyzji o wyga艣ni臋ciu zezwolenia.

殴r贸d艂o: WPO UM Zgorzelec