Inwestycyjne podsumowanie 2022 roku przez Gminę Zgorzelec

Przełom roku to zawsze okres podsumowań oraz przygotowywania planów na następny rok. I tak w 2022 r. udało nam się zrealizować, po wielu latach starań, budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkole w Jerzmankach. Inwestycja ta była dofinansowana z projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V”, a koszt całej inwestycji wyniósł prawie 2 mln zł.

Przełom roku to zawsze okres podsumowań oraz przygotowywania planów na następny rok. I tak w 2022 r. udało nam się zrealizować, po wielu latach starań, budowę boisk wielofunkcyjnych przy szkole w Jerzmankach. Inwestycja ta była dofinansowana z projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V”, a koszt całej inwestycji wyniósł prawie 2 mln zł.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza) zrealizowana została budowa sieci wod-kan w miejscowości Tylice i Kunów. Z dofinansowaniem do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych udało się całkowicie przebudować drogę publiczną i wewnętrzną w Ręczynie.

Ze środków własnych realizowaliśmy natomiast budowę chodnika w Tylicach, a także budowę chodnika w Ręczynie przy drodze wojewódzkiej. To zadanie jest jeszcze w trakcie realizacji prac ale i tu już widać finał. W czwartym kwartale wybudowano nowe oświetlenie drogowe w miejscowości Trójca. Niestety oświetlenie jeszcze nie świeci – czekamy na umowę z TAURON. Również gospodarka mieszkaniowa w 2022 r. nie pozostała bez inwestycji. W Białogórzu wykonano kompleksowy remont dwóch lokali mieszkalnych, remont trzeciego jest na ukończeniu, a remont czwartego planowany jest na pierwszy kwartał 2023 r. Oczywiście nie wymieniamy tu wszystkich inwestycji, a jedynie największe, dużo naszych środków idzie na bieżące utrzymanie i modernizację dróg. Jak co roku kwota wydatków przekracza w tym przypadku 1 mln zł.

Jeszcze w 2022 roku odbyły się przetargi na zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 r., a mianowicie budowa drogi w Łagowie ul. Dębowa oraz przebudowa dróg gminnych w Białogórzu, Gronowie, Kunowie, Przesieczanach, Tylicach, Spytkowie i Trójcy. W 2023 r. natomiast czeka nas jeszcze przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy gdzie dokumentacja projektowa dla tych prac została zlecona jeszcze w 2022 r., a także budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Żarskiej Wsi od nr 112 do 115. Nie możemy też zapomnieć o dokumentacjach projektowych. W trakcie realizacji mamy:

  • Przebudowa mostu w Jędrzychowicach na drodze nr 109134D oraz przepustu w Gronowie na drodze nr 109116D,
  • Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagowie
  • Adaptacja budynku w Gronowie przy świetlicy wiejskiej na 9 mieszkań,
  • Zagospodarowanie osiedla w Żarskiej Wsi,
  • Budowa drogi w Łagowie ul. Okrężna (koncepcja).

Źródło: UG Zgorzelec