Zgorzelec „Złotą Gminą na 5!”.

W najnowszym raporcie „Gmina na 5!” Miasto Zgorzelec trzeci raz z rzędu zdobyło tytuł „Gminy na 5!”, a tym samym tytuł „Złotej Gminy na 5!”.

W najnowszym raporcie „Gmina na 5!” Miasto Zgorzelec trzeci raz z rzędu zdobyło tytuł „Gminy na 5!”, a tym samym tytuł „Złotej Gminy na 5!”.

10 edycja „Gminy na 5!” zrealizowana została przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W gronie laureatów tytułu „Gminy na 5!” znalazły się w tym roku 53 gminy. Tytuł „Złotej Gminy na 5!” przyznawany jest natomiast gminom, które co najmniej trzy razy z rzędu zdobyły tytuł „Gmina na 5!”. W rankingu wyróżnionych zostało 11 „Złotych Gmin” – Człuchów, Rybnik, Płock, Warszawa: Żoliborz, Rydułtowy, Kraków, Warszawa: Ochota, Sosnowiec, Zgorzelec, Bytom oraz Lubartów. Z liczbą punktów 25 znaleźliśmy się na 9 pozycji rankingu wśród 714 gmin i 18 dzielnic Warszawy biorących udział w badaniu.

Głównym celem badania „Gmina na 5!” jest analiza funkcjonowania gmin w Polsce i dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Zadaniem Zespołu Badawczego SGH jest wyłonienie gmin, które wykazują ponadprzeciętną skuteczność w obsłudze potencjalnych przedsiębiorców i inwestorów, a także wdrażają godne wyróżnienia innowacje i dobre praktyki.

Wśród badanych aspektów kontaktu urzędów z interesantami brany był pod uwagę również dostęp do informacji i jakość Oficjalnych Witryn Internetowych. Ocenie poddawano komunikację jednostronną, czyli przekazywanie informacji z wykorzystaniem oficjalnych portali internetowych, jak również komunikację dwustronną z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Badania komunikacji dwustronnej przeprowadzone zostały w formule „tajemniczego klienta”.

Rekomendacje w zakresie witryn internetowych podzielono na cztery główne części: poprawa kontaktu interesariuszy z urzędem gminy, promocja gminy, ułatwienia dla użytkowników witryny oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego (w raporcie oznacza to aktywizację społeczeństwa do uczestnictwa w życiu publicznym).

Kluczowym zadaniem jednostek samorządu terytorialnego jest wykorzystanie możliwie największej ilości wartości dodanych, zidentyfikowanych w badaniu ,,Gmina na 5!” Wartością dodaną witryny są zawarte w niej wszystkie, wykraczające poza podstawowe funkcje, informacje. Stosowanie ich umożliwia efektywniejsze zarządzanie gminami. Jest to konsekwencją usprawnienia komunikacji pomiędzy urzędem gminy a interesariuszami, a także usprawnieniu procesu obiegu dokumentów i informacji. Takie działania wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców oraz pozytywnie oddziałują na rozwój gminy.

  • Raport klik-klik

Źródło: UM Zgorzelec