Raport o Stanie Powiatu Zgorzeleckiego za 2023 r. – zaproszenie do debaty.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz.1526) zachęcamy Państwa do zapoznania się z Raportem o Stanie Powiatu Zgorzeleckiego za 2023 r. i zapraszamy do udziału w debacie.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz.1526) zachęcamy Państwa do zapoznania się z Raportem o Stanie Powiatu Zgorzeleckiego za 2023 r. i zapraszamy do udziału w debacie.

Zarząd Powiatu co roku, do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu za rok 2023.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Zgorzeleckiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Źródło: Starostwo Powiatyowe