Zaparkować każdy umie...

Ciekawe jak tym razem wymówka? Bo na chwilę? Bo za daleko? Bo nie było miejsca? A może, bo ... cię to obchodzi? Jednego jestem pewna: w tym mieście już nie ma policji!