Stalag VIIIa

Zadnej informacji w postaci tablicy o prowadzonej „inwestycji” ale drzewa sie wycina pomimo okresu legowego ptakow! Ktos wie o co tu chodzi?