Łabędzia wędrówka

Taka piękna, łabędzia rodzina, wędruje drogą powiatową pomiędzy Mikułową, a Studniskami. Kierowcy jedźcie ostrożnie!