Czy komuś nie uciekł?

UWAGA!!!!!! Jerzmanki i okolice. Błąka się pies, bardzo ufny i młody.