A ty przechodniu idź ulicą...

Takie rzeczy powinny być nagminnie piętnowane i wychwytywane przez policję!