Tymczasem w Goerlitz

„My dziękujemy polskiemu rządowi za ochronę dla Niemiec i Europy. Tak Trzymaj”