Czapla na obiedzie :)

W parku przy ulicy Batorego pojawiƂ się znakomity myƛliwy :)