Wieczyste miejsce parkingowe

Zgorzelec i TAXI uprzywilejowane