Wysypisko ƛmieci w PieƄsku !!!

W PieƄsku bez zmian, sztuczne wysypiska ƛmieci przeĆŒywają swoje lata ƛwietnoƛci.