Porządki w Koźminie.

Na chodnikach w Koźminie, tuż przed wyborami usunięto długo tu zalegającą ziemię, która przysłaniała niemal 2/3 powierzchni chodnika. Chwali się. Tylko jak długo zalegać będą teraz powstałe w wyniku sprzątania kupki ziemi i śmieci? Do wiosny, czy może do kolejnych wyborów. Leżą już tak niemal miesiac.